Home

Achtergrond 43 reacties

NMV: bedrijfsvoering van DOC-leden loopt gevaar

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) organiseert een bijeenkomst voor alle melkveehouders die leveren aan DOC. De bedrijfsvoering van de DOC-leden loopt volgens de belangenorganisatie gevaar.

Doel van de bijeenkomst is om meer inspraak en invloed van de leden op bestuur en directie te krijgen. Daarnaast moet de marktpositie van DOC worden verbeterd. De melkprijs bij DOC heeft volgens de NMV een bedroevend dieptepunt, rond de 25 cent, bereikt.

Maar dit is volgens de belangengroep niet het enige probleem. Ook zou sprake zijn van een gebrek aan 'spirit en mentaliteit' van het bestuur en directie. Dit zou onder meer op de rayonvergaderingen tot uiting zijn gekomen. Het gebrek aan inspraak en de gebrekkige informatievertrekking aan leden blijken volgens de NMV een bron van ergenis.

De NMV zegt de laatste weken herhaaldelijk te zijn benaderd door melkveehouders die aan DOC leveren, met het verzoek om in te grijpen. De informatieve bijeenkomst is zowel voor leden en niet-NMV-leden die lid zijn van DOC opengesteld. DOC was niet bereikbaar voor commentaar.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Achterhoeker

  Een spreekwoord in de achterhoek is waard oe veur het gene dat er neet is"" helaas is dat nu met melk ook weer het geval

 • no-profile-image

  Jan

  Ik woon vlakbij de fabriek van DOC
  ben zelf opgegroeid in de landbouw, maar er niet rechtstreeks werkzaam in

  Er is geen eerlijke prijs voor vrije landbouwproducten, de markt bepaalt de prijs en die gaat er in de toekomst wat betreft de melkprijs niet beter op worden.
  De vaststelling van de prijzen in de supermarkt heeft maar beperkt te maken met de inkoopprijzen en is van veel meer factoren afhankelijk.

  Boeren die een kostprijsdekkend uitbetalingssysteem willen en dus ook geen ondernemersrisico meer willen moeten wat anders gaan doen.
  Ik heb diep respect voor boeren die gewoon doorgaan met investeren
  Melkveehouders wel of niet leveranciers van DOC mogen hopen dat de fabriek niet word overgenomen, weer een speler minder is een slechte zaak

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  DOC twente helemaal eens met jou stelling,als de DDB/NMV zich ermee bemoeid krijg alleen maar meer GEDONDER in de glazen!!!!!!!!!! Maar laten we voor de DOC_boeren hopen dat de melkprijs weer omhoog gaat .En boerin uit twente de cosumenten die ik tegen kom zijn niet zo schrikachtig als het gaat om aantallen dieren.en als je uitlegt dat je 150/200 koeien melkt en daar met twee gezinnen van moet leven dan is daar alle begrip voor dat aantal.....Wat betreft de varkenshouderij die discussie is alleen gebaseerd op emotie ,een varken heeft niet in de gaten of het op de eerste of tweede etage zit,en dat er in de afdeling ernaast ook 500 varkens zitten,en dat zelfde varken weet ook niet dat het gras buiten groen is............Laten we als we meer grip willen krijgen op de melkprijs,de nuka en slachtvee prijzen ook meenemen in dezelfde discussie of laten we daar de markt wel zijn werk doen ....

 • no-profile-image

  Tom

  Ik merk in de winkel anders nog niets van een kaasprijs van 2,10 euro.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Helemaal eens FFboer uit Deventer. Natuurlijk ik het fijn om te constateren dat je als boer de dans (nog) ontsprongen bent, maar dit is geen reden anderen de grond in te boren. Het verschil tussen een boterham verdienen en armoede lijden zit hem in de saamhorigheid van de totale melkveehouderij. Als hier een splijting plaatsvindt is het een kwestie van tijd voordat we allemaal onder het hakbijl komen. En op deze manier elkaar publiekelijk afschieten is koren op de molen van de retail. En wie wil dat nou?

 • no-profile-image

  boer

  dus de schouders er onder en werken aan een samen werking hoe die form er ook uit moet zien dat is markt macht en geen gezeur van de nmv of ddb

 • no-profile-image

  boer

  dirk dan weet je echt niet wat er gebeurd want daar word zo veel werk verzet maar dat het niet altijd loopt zoals wij boeren dat willen ligt niet aan de inzet van lto maar aan lnv dlg gemeente provincie tweedekamer natuur monumenten staatsbosbeheer lanschappen milieuorganisaties brussel en zo kan ik er nog veel meer noemen dus zeg niet dat lto niet wat doet .

 • no-profile-image

  nuchtere boer

  Als je zoveel minder betaald moet je de oorzaak bij jezelf zoeken DOC, anderen hebben met dezelfde markt vandoen en betalen 10ct. meer! Dat heet mismanagement!, DOC kan de geschiedenisboeken in, die gaan het zelfstandig NIET redden!!! Hun naam is trouwens ook totaal verkwanseld, daar gaat geen boer meer naar toe, maar totale leegloop straks naar RFF/Campina fusiefabriek.

 • no-profile-image

  Riny

  Schaalvergroting moet ook bij de land en tuinbouw. Door de grote loonstijging komt geen enkel bedrijf daar aan. Dat stallen groter worden is een kwestie van wennen. Dat de NMV nu bij DOC wil gaan praten is een goede zaak. Er wordt gesproken dat de ZLTO en NCB goed of slecht werk doen. Ik ken mensen in onze omgeving die altijd mee voorop liepen om gezamelijk zaken goed geregeld te krijgen. Dit gezamelijk en op een eerlijke manier. Ze hebben er vaak veel uren ingestoken. Maar wat bleek, de organisaties werkten met dubbele agenda. de afspraken die er gemaakt waren werden niet nagekomen en hun bedrijven waren gewoon weg gegeven voor b.v. natuurdoelen e.d.. Gewoon uitgeruilt door andere collega,s achter hun rug om! de bedrijven waren daardoor te dode op geschreven. Zij hebben toen meteen hun lidmaatschap op gezegd bij de NCB. En wat er nog niet meer volgden, maar met een goede advocaat is meeren deels weer recht gezet. Maar het vertrouwen is helemaal weg! Dit is ook het grote probleem. samen ben je sterk, maar de neuzen de zelfde kant op. de rug recht houden, eerlijk duurt het langst! Hier draait alles om in de belangenbehartiging!

 • no-profile-image

  rene

  een goede zaak van de nmv
  er is door direkteur oosterveld van doc al genoeg kapot gemaakt
  koste wat het koste moet die tweede lijn vol en boeren moeten mee gaan financieren
  150 boeren liepen vorig jaar al weg uit onvrede
  en om die 150 boeren op te vullen werd alles uit de kast gehaald om duitse en andere nederlandse boeren aan zich te binden
  die melk had ie heel niet moeten nemen.
  de melk loopt over hun schoenen
  en nog wat anders: oosterveld is arrogant
  en heeft geen boeren hart

 • no-profile-image

  gert

  de koude sanering in de melkveehouderij is nu begonnen,de retailers kunnen nu de cooperaties tegen elkaar uitspelen,de quotumverruiming was daar ook een goed instrument voor,brussel kan nu genoeglijk toekijken, dat de boeren voor noppes werken en de consument voor een dubbeltje op de eerste rang zit

 • no-profile-image

  Ton

  Ger uit Drente heeft hem door, dat is juist het macht spel. De eigen cooperaties in Nederland gingen voorop om de enige bescherming voor de melkveehouder(het europesemelkquotum) eraf te krijgen. Dan kunnen hun concureren en hebben de macht in de vingers! Maar dit ten kosten van de melkveehouder. Die is dan de enige die niet beschermt wordt. Bij de melkacties in Europa hebben de Nederlandse zuivelcooperaties en LTO het ook af laten weten! We hopen nu maar dat de crisis leerd dat je even wicht moet hebben in de markt. En zeker bij voedsel, anders komt er hongersnood, door dat ze elkaar kapot concureren!

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  Boerin uit twente 80% van de wereld melkproduktie word zonder qoutering of produktie regulering geproduceerd 20% word geproduceerd met een qouta systeem, hoe wil je de 20% in de toekomst blijven beschermen, je hebt daar zeker een mening, of aders de ddb/nmv wel. En al je niet mee wilt in de schaalvergroting kun je gewoon STOPPEN..........

 • no-profile-image

  Boerin

  @ Tukker, Je strooit met percentage's rond, van zaken die moeilijk te vergelijken zijn. Je moet eerst in kaart brengen waar die melk blijft die zonder quota geproduceerd wordt, is dat melk voor dezelfde markt, als onze exportmarkt of wordt dat verpoederd, of is dat voor de binnenlandse markt. Als je dat weet, kun je beoordelen of je daar in mee wilt of niet. Verder heb ik ook geen pasklare antwoorden op veel zaken, maar ik weet zeker dat er vanuit Brussel gewerkt wordt aan landbouwhervorming, en ik pas ervoor om onze positie door ambtenaren te laten zekerstellen, want dan ben ik bang dat er niet veel van terecht komt. Een ding om je positie te kunnen zekerstellen is o.a door een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Verder hoef je het ook niet met mij eens te zijn, je mag dingen best anders zien, maar ik vind heel belangrijk dat we een actieve sterke sector zijn, die maatschappelijk ook haar verantwoording neemt, en ik merk dat de consument schrikt als ik zeg dat we een kleine 150 koeien melken, en dan denk ik wel eens dat we gewongen gaan worden door de consument tot kleiner worden i.p.v. groter, zie hoe het gaat in de varkenshouderij...

 • no-profile-image

  Boerin

  @ Jan , Hoogeveen, Ik ben het met je eens dat er veel meer factoren spelen in de prijsbepaling van de zuivel, maar waar ik het niet mee eens ben, is je mening over ondernemerschap. Kostendekkend produceren kan elke ondernemer, mits hij zelf kan bepalen waarvoor hij zijn product in de markt zet. Ga je voor goedkope massaproducten, goedkopere grondstoffen, minder kwaliteit e.d. kan je goedkoop produceren. Kies je voor kwaliteit, heb je duurdere grondstoffen, hoger arbeidsloon e.d. Laten we maar zeggen:het Mercedes- Suzuki verhaal. Zuivel is echter een andere zaak. We krijgen van de overheid/consument opgelegd onder welke voorwaarden we mogen produceren, aan welk eisen we moeten voldoen, welk hoeveelheden we mogen leveren, hoe we dieren moeten huisvesten, welk gecertificeerd voer er wel op niet mag, en ga zo maar door. Deze zaken hebben allemaal een prijskaartje, maar degen die het prijskaartje bepaald (de overheid/consument) betaald niet, en daar zit hem nu net de kneep. De consument wil een Mercedes, maar voor een Suzukiprijs. Voorbeeld: olieprijs werd extreem hoog, vervoer en transportkosten stijgen, ons veevoer werd duurder want de kosten worden doorbrekend aan de klant, in dit geval de boer, Maar aan wie kinnen wij onze kosten doorberekend? Juist aan niemand......

 • no-profile-image

  Berend

  Het is goed dat de NMV aandacht aan de melkprijs van DOC besteed.
  Leden van DOC zijn echter zelf via hun ledenraad betrokken bij het reilen en zeilen van DOC kaas. Een eventuele fusie met FF/Campina heeft het voordeel dat de leden een constantere melkprijs zullen ontvangen omdat men niet alleen meer afhankelijk is van kaas.
  Probleem is dat ondanks een moderne kaasfabriek die ook Campina/FF past de onderhandelingspositie van een fusie op dit moment zeer slecht is.

 • no-profile-image

  doc

  de nmv naar de bedrijfvoering kijken laat me niet lachen willen ze dan nog meer tweespalt maken tussen de boeren hebben ze dan nog niet genoeg geleert van die idioote acties ga in overleg met leden en bestuur en laat peter en sieta in huis anders heb je noch meer oneenigheid .

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  Boerin uit TWENTE,ik denk dat we ons geen imagocomplex moeten laten aanpraten door de consument.

 • no-profile-image

  twente

  boerin uit twente andere organisaties zoals lto houd met alle sectoren rekening en ik zou jullie een advies willen geven ga in alle netheid met het bestuur van doc praten en zorg er voor dat er niet meer oneenigheid komt want ruzie maken lijd altijd tot twee verliezers

 • no-profile-image

  Boerin

  @ Tukker, we hoeven het imagoprobleem ons niet aan te laten praten, het komt vanzelf, 8uur journaal gezien: dioxine uit Ierland.
  @Twente, Twente, Als je mijn reacties zou volgen, zou je weten dat ik voor samenwerking ben.

 • no-profile-image

  melkboer

  De vorige sprekers hebben volkomen gelijk met hun uitspraken over de DOC-boeren.
  In mijn omgeving zijn DOC-leden vaak uit onvrede of frustratie opgestapt bij FrieslandFoods of haar voorgangers.
  Dat was bij DOC allemaal veel beter en daar had men nog wat te vertellen.
  Maar wat hebben ze nou eigenlijk meer verdiend dan wij? Ik kan het niet precies uitrekenen maar zeizelf beweerden altijd dat ze meer kregen als wij!!
  Dan moet je nu ook niet zeuren als het een tijdje iets minder is!!!
  De NMV en DDB moeten nu maar acties houden voor de poorten van DOC i.p.v. van de zomer voor de poorten van FrieslandFoods of Campina.

 • no-profile-image

  koetje

  Vorig jaar stond er nog een uitgebreid interview in de boerderij met de directeur van DOC Hierin vertelde hij hoe geweldig ze het wel niet voorelkaar hadden;maken wat de markt vraagt,geen gedoe met merken en geen geld uitgeven aan reclames .Bedrijven die alleen maar voor huismerken van de supermarkten draaien houden het kennelijk niet zo lang uit. Farm Dairy bestaat ook al niet meer.

 • no-profile-image

  FF boer uitDeventer

  Boerin uit Twente, Hartverwarmend! Ik hoop ook dat de mensen, die hier zo hatelijk reageren t.o.v. boeren die bij DOC zitten, in werkelijkheid in de minderheid zijn! Het lekker puh gehalte is erg hoog en komt op mij wat kinderachtig over. DOC zit nu in de hoek waar de klappen vallen maar er komen vast weer andere tijden. Als we de geleerde profeten moeten geloven zullen de fluctuaties op de markt in de toekomst de praktrijk zijn. Wat mij betreft is het veel mooier om te lezen wanneer boeren elkaar een hart onder de riem steken en streven naar een sector die samen optrekt voor een betere melkprijs. Met de mentaliteit die hier aan de dag gelegd wordt zullen we door de grootgrutters en de verwerkende industrie steeds weer tegen elkaar uitgespeeld worden.

 • no-profile-image

  sipke

  Ik hoop dat de FF-boeren hun niet al te veel op de borst kloppen, de kaasdivisie van FF draait momenteel niet erg best.
  Te dure melk tegen te lage kaasprijzen zorgt voor een dikke verliespost.
  De melkprijs van DOC is momenteel veel reëler.

 • no-profile-image

  arie

  wat nu bij de doc geschiedt, vrees ik dat we dat als frico leverancier over een paar maanden meemaken, zelf doe ik als een beer, je weet dat er mindere tijden aankomen, dus zorg dat je wat vet op de pokkel krijgt als het beter gaat

 • no-profile-image

  melkboer

  Nou, we gaan met z'n allen wel erg dramatisch doen toch. Ook bij DOC zal de prijs weer stijgen en vorig jaar zaten ze toch ook boven FF en Campina???
  En mocht het zo zijn dat er geen toekomst is voor een zuivere kaasfabriek dan is een overname door FF en Campina toch een mogelijkheid.
  Immers die paar procentjes melk op de grote plas van de nieuw te vormen cooperaties die vindt je in hun prijs niet terug.
  Een win-winsituatie volgens mij: FrieslandCampina heeft dan een moderne kaasfabriek waar in goede tijden winst wordt gemaakt door efficiencie!!!! Daar schort het in de kaas bij FF bijna elk jaar aan.
  En de DOC-boeren zijn niet meer afhankelijk van één produkt!!!!
  Dat is de reden waarom het nu zo slecht gaat bij DOC, het wedden op één paard.

  Wel moeten de DOC-leden vermogen bijstorten vind ik maar voor de rest zie ik een overname wel zitten.
  Wij zijn toch in de wereld om elkaar te helpen!??

  Hierin schuilt geen leedvermaak wat sommige reacties suggereren!!

 • no-profile-image

  Gurbe

  Onrust bij DOC leden.
  Melkprijs,gebrek aan inspraak en gebrekkige informatie zijn de argumenten welke deze onrust veroorzaken.
  Opvallend is dat deze argumenten ook werden gebruikt toen verschillende veehouders de overstap maakten van FF naar DOC.
  Het blijkt maar weer dat je als lid van de FF wel erg ver moet lopen om een beter resultaat te realiseren
  Veehouders/leden van FF de cooperatie hoog in het vaandel,wees trots op uw cooperatie

 • no-profile-image

  Melkveehouder Wim.

  Beste P.V., Gurbe e.a.: Hoe kunt u nou trots zijn op uw coöperatie? Hoe kunt u trots zijn op het VERLENGSTUK van uw EIGEN BEDRIJF? Als de coöperatie structureel een matig tot slecht financieel resultaat geeft word het tijd voor een functioneringsoverleg waarbij een kostprijsdekkend uitbetalingssysteem voor de melkveehouder de basis is.

 • no-profile-image

  Boerin

  Hier baal ik dan weer van, haantjesgedrag en lange neuzen, altijd de borst vooruit:Onze cooperatie doet het beter!!? Waarom kunnen we niet met elkaar de neus dezelfde kant opkrijgen. We worden, bij welke zuivelaar dan ook, gewoon, strucureel te laag betaald! Bij de DOC is dat nu zorgwekkend laag, maar wij (FF) krijgen zogenaamd beter betaald, maar daar is straks in januari ook de room wel af. Kijk nu eens naar de hele sector, laten we elkaar helpen naar een betere waardering voor ons werk i.p.v. elkaar de grond in te trappen, daar heeft niemand wat aan. DOC- boeren, sterkte.

 • no-profile-image

  ZLTO= pseudo-belangenbehartiger

  Eindelijk begint bij meer mensen door te dringen dat ZLTO in feite alleen maar de uitvoerder is van overheidsbeleid. Bij ZLTO speelt heel duidelijk het eigen commerciele belang. Bovendien werkt LTO de onderlinge discussie tussen de diverse sectorenin de hand. Hier in het zuiden geloven veel mensen dat ZLTO toch het beste met ons voor heeft. Een enkeling reageert hierover op internet, maar dat verandert natuurlijk niets aan de houding van ZLTO. Dit zal eerst massaal in vergaderingen en in de pers aan de orde gesteld moeten worden. De meeste vooraanstaande politici en wetenschappers weten dat LTO hoofdzakelijk lobbyt en poldert voor eigen belang (eigen werkgelegenheid, winst VION en Rendac). Zij adviseren om, wil er iets veranderen, de belangenbehartiging door sectorale bonden (zoals NAV, NVV, NMV) te laten uitvoeren, om deze belangenverstrengeling uit te schakelen. Ik hoop dat zachtjes aan steeds meer mensen de werkelijke bedoelingen van ZLTO in de gaten krijgen, voordat we volledig geelimineerd zijn!

 • no-profile-image

  z(d)uiveltje

  DOC in de problemen, wie dat niet aan had zien komen moet de ogen wel vol str... hebben gehad. Eén soort bulkkaas van het laagste segment (foliegerijpt). Geen merken en geen markmacht. Daarnaast alleen wat loonproductie voor kaashandelaren die de merken en rechten (dus de winst) in handen hebben. Een fabriek die veel te duur is en te ruim in de jas zit. Een onderneming die altijd al een slecht eigen vermogen heeft gehad. Een zwakke directie en bestuurders. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Gelukkig heb ik als voorheen Nestlé leverancier niet voor deze broze tent gekozen. Dit tegen alle adviezen van velen in. Gelukkig kunnen wij onze boontjes nog zelf doppen en zijn we ter elfderure niet aan DOC overgeleverd geworden. Collega boeren, zoek een alternatief voor DOC. Kijk om je heen. Er zijn er nog wel enkele.

  z(d)uiveltje

 • no-profile-image

  j kip

  Eerst de onder directeur -alleen eerser gG.v.R er uit dan word het al een stuk beter hij denkt dat hij goed personeel weg kan stuuren wat doc een p.m €500.000 heeft gekost en onder houds contract waar zo van af dacht te kunnen koste tonnen.

 • no-profile-image

  gert

  Yakult ook in de problemen ,Atsma luidt de noodklok voor het yoghurtdrankje, moet hij ook maar doen voor DOC boeren

 • no-profile-image

  twente

  zo is het maar net boer en tuurlijk heeft ook lto belang bij een goede melk prijs dus doc boeren blijf overleggen met bestuur van je cooperatie meschien is het wel wat om te fuseren

 • no-profile-image

  Karel

  Gemengde agrarische bedrijven zijn er steeds minder. Agrarische specialisatie is al tientallen jaren bezig. Veel van 1 produkt tegen lage kostprijs. Het prijsrisico voor een bedrijf is bij specialisatie veel groter dan bij gemengd produceren. Dat is algemeen bekend.
  Zo zet DOC in op alleen kaas.
  Wat is het probleem met kaas. Kaas is een produkt waarmee je melk langer kunt bewaren tot de uiteindelijke verkoop aan de consument. Naarmate de kaas ouder is kun je een hogere prijs vragen. Leuk toch. Maar hierin schuilt ook het gevaar. Kaasproductie is een sluitpost: Als de melkmarkt volloopt dan is geen rendabele afzet meer mogelijk. De melk moet verwerkt worden. In poeder of in kaas. Klaarblijkelijk gaat bij overproductie van melk nu veel in de kaasbak. En dat komt de prijs niet ten goede. Aan u om te bepalen of u wilt leveren aan DOC of welke andere melkfabriek. Klaart de melkmarkt op dan kan de kaasprijs ook heel snel stijgen en de uitbetaling van melk ook.
  Er wordt hier kritiek geuit op de NCB /ZLTO, maar is dat terecht? Ik denk van niet. Tuurlijk is er kritiek op te leveren. Maar vergeet niet dat de NCB vanuit het verleden een ondernemende club is geweest, wellicht de meest ondernemende club van allemaal. En een ondernemer die wil ondernemen met of zonder subsidie als hij maar een doel ziet dat financieel zich kan bedruipen en bij de boer en tuinder past. NCB en ZLTO hebben zich de laatste jaren teruggetrokken uit ondernemingen en hebben geld opnieuw in andere ondernemingen gestoken. Ze voegen daarmee de daad bij het woord. We moeten ons meer op de afzet richten en minder op de productie. Dat is ook voor de NCB en ZLTO een nieuwe koers maar in het belang van de boeren en tuinders. Natuurlijk moet dat financieel gezond zijn, anders is de nieuwe onderneming gedoemd te verdwijnen, en is de investering met boerengeld weggegooid.
  Tussen 1980 en 2000 heeft de NCB in deze weinig of geen stappen gemaakt. Er waren wel initiatieven, maar deze werden niet gehonoreerd. Vanaf 2000 is de draad weer opgepakt.
  Ik ben geen lid van ZLTO, maar ken de organisatie op een andere manier.

 • no-profile-image

  Boerin

  @ Boer,Boer, Dat samenwerken ben ik voor, meer marktmacht krijgen ben ik ook voor, graag zelfs, maar ik denk dat we juist wel de DDB en NMV erbij nodig hebben. Zij zijn bereid te kijken naar de situatie met andere ogen, dat moet, anders kun je nooit vernieuwend werken. Een jaar of twee geleden werd er door de DDB geopperd om melk, net als olie door makelaars te laten verhandelen, om zo grip op de markt te krijgen, er werd door veel boeren lacherig overgedaan, maar ergens moet je toch beginnen om het anders te willen. Ik ben het niet eens met alles van de DDB, maar in elk geval wordt er iets gedaan om beweging in de markt proberen te krijgen, andere organisaties doen vooral niets, en dan weet je zeker dat je vastloopt. LTO strategie nu is een doodlopende weg: meer melken, minder geld, nog meer koeien gaan melken, ook meer mest, meer kosten voor mestafzet, dus weer meer melken om de kosten op te vangen, weerstand uit de maatschappij, tegen de megastallen, wettelijke eisen voor milieu, dierwelzijn enz. dus kosten verhogen, dus weer meer melken. Zo komt er geen eind aan.

 • no-profile-image

  Jos

  Dat dit moet is een slechte zaak! De NMV heeft veel kennis in huis en is zeer gemotiveerd en onafhankelijk! Als blijkt dat er bij DOC wat verkeerd zit is het zeer jammer. Als deze ook door de grote over genomen is er weer een concurent minder. Dan weer een probleem meer, je kunt niet gemakkelijk naar een ander. Dit is de enige manier om zaken scherp te houden, als de concurentie ontbreekt krijg je maar twee dingen, corruptie en een slechte melkprijs. Dit is toch het laatste wat je moet willen! Het is nog nooit anders geweest! Iemand die een beetje ervaring heeft weet ook, dat als je alleen door ambtenaren bestuurd wordt, wat er dan gepresteerd wordt!

 • no-profile-image

  Boerin

  @ Tukker, Als je de reacties op deze site volgt, heb je al kunnen lezen dat ik wel degelijk de nuka's en het slachtvee meeneem in mijn mening. Ik denk ook dat dat misschien wel het eerst volgende struikelblok is voor de consument. De kalverophaler hier, misschien wel dezelfde als bij jou, vertelde hier laatst bij de koffie, Als ik een minder kalfje zie, vraag ik nog twee keer aan de boer of ik hem wel mee moet nemen, deze kalfjes worden tegenwoordig op de verzamelplaatsen al afgemaakt omdat er geen markt voor is.... Dan mag jij nu nog een keer beweren, dat varkenshouderij alleen berust op emotie, en de melkveehouderij niet. Wij hebben nog wel een deel van ons imago over maar daar mogen we niet meer van verspelen. Weidegangsdiscussie is al bezig, de rest volgt ook wel. En jij ben dan wel geen NMV/DDB man, prima, ieder zijn keuze, maar deze groeperingen beginnen in elk geval de gesprekken hier wel over. Anderen doen niets!

 • no-profile-image

  PV

  Het verhaal van Gurbe uit Dronryp gaat ook 100% op voor de boeren die van Campina overgestapt zijn naar DOC, die hadden ook allemaal van de DDB/NMV gehoord hoe slecht Campina het wel niet deed voor de leden en dat zou bij DOC wel even beter worden....
  Blijf wel kritisch tegenover u cooperatie maar een beetje trouw is ook zo gek nog niet!

 • no-profile-image

  Tom

  Goede zaak van de NMV, mensen goed wakker schudden is zeer belangrijk. Daar zijn de belangenbehartigers voor! daat er veel vertrokken zijn bij de grote cooperaties is gewoon zo. Het gaat zeker niet alleen om de hoogste opbrengstprijs. Maar ze moeten ook oog hebben voor de belangen van de melkveehouder. Er is natuurlijk concurentie tussen de melkfabrieken, dit moet sportief gespeeld worden en daar schort het vaak aan. het is blijkbaar een machtspel over de ruggen van de boer. Dit kan absolut niet, dat is dan ook vaak de redenen van vertrek. Kijk maar naar de situatie in Duitsland waar ze massaal vertrokken. Dit als gevolg van arogantie ten top!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het is toch mooi dat de DOC in tijden van crisis voor goedkope kaas voor de mensen zorgt HULDE

 • no-profile-image

  Burger

  Het imago van de melkveehouder holt achteruit.
  De melkveehouder wordt meer en meer een mega-veeboer, met mega-machines waar de gewone burger niet meer aan voorbij kan.
  vooral vanaf het voorjaar tot diep in het najaar kom je die enorme gevaartes tegen met kollosale banden. Dan gaan wij van de fiets, en ver de berm in. Vol gas komen ze langs denderen. Bij sommige chauffeurs kun je nog net het gezicht zien, breed lachend, de wereld is van hem alleen.
  Zaterdags en zondags hoor je tot diep in de nacht het gehuil en geronk van de hakselaars.
  En al die koeien die niet meer buiten komen, van varkens en kippen weten we dat inmiddels, maar de koeien horen toch buiten. Maar ze staan in super grote stallen, worden door robots gevoerd en gemolken. Zelfs de stront wordt door een robot weggeveegd.
  Het schijnt dat de varkens en kippen momenteel beter voor ons milieu zorgen dan de melkkoeien.
  De kleinere melkveehouders hebben tenminste nog af en toe de koeien buiten, maar die grote machines komen overal.
  Nee, als dit de toekomst is, laten ze dan maar ergens anders boeren.

 • no-profile-image

  dirk

  LTO houd met alle sectoren rekening behalve met die van hun zelf. De landbouw!!

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.