Home

Achtergrond 254 x bekeken

Ministers komen met strengere eisen stookinstallaties

Voor middelgrote stookinstallaties worden de emissie-eisen aangescherpt als het aan de ministerraad ligt. Het voorstel moet uitstoot van NOx terugbrengen, terwijl die van koolwaterstoffen aan meer eisen moet voldoen, zoals een lager gehalte aan methaan. Dit heeft gevolgen voor installaties die gas of biobrandstoffen gebruiken. Deze voorstellen van minister Jacqueline Cramer van Vrom moeten nog voor de zomer van 2009 ingaan, terwijl voor oude installaties een transitieperiode tot 2019 geldt.

De aanscherping van de emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties zal voor Nederland behoorlijke emissiereducties opleveren vanaf 2010, waardoor Nederland de internationale afspraken voor emissieplafonds en luchtkwaliteit kan nakomen. Het klimaatbeleid is een van de speerpunten van het kabinet, dus realisatie van internationale afspraken met betrekking tot emissies en het verminderen van broeikasgasemissies is (bijna) verplicht.

Het ministerie van Vrom heeft hiervoor het Besluit emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties milieubeheer ontwikkeld. Dit besluit levert een aanzienlijke bijdrage aan de reductie van de NOx-emissies en daarmee aan de realisatie van de verplichtingen uit de Europese richtlijn nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen, de luchtkwaliteit en het klimaatbeleid. Het nieuwe besluit stelt ook eisen aan de emissies van koolwaterstoffen met het oog op reductie van methaanemissies (een sterk broeikasgas) bij gasmotoren en stookinstallaties voor biobrandstoffen. Middelgrote stookinstallaties zijn vooral in de dienstensector, glastuinbouw en industrie in gebruik.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘broeikasgassen’

Meer informatie Vrom, 21 november 2009: Aanscherping emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.