Home

Achtergrond

’Markt kan groeiende melkproductie opvangen’

De markt kan de verwachte productiegroei van melk opvangen. Dit zegt Pierre Berntsen, directeur Agrarisch ABN Amro, naar aanleiding van het rapport Koers houden in de melk­veehouderij.

Volgens Berntsen geldt dit ook na het wegvallen van het quotum­systeem in 2015 als de Europese melkproductie naar verwachting licht stijgt.
De huidige economische crisis zorgt echter voor een drukkend effect op zowel opbrengst- als kostprijs. Wat de uiteindelijke in­vloed van de economische crisis zal zijn, kan volgens Berntsen niemand inschatten.
Het rapport Koers houden in de melkveehouderij is een gezamen­lijke uitgave van ABN Amro, Hen­drix UTD en Alta. De onderne­mingen geven naast informatie over ontwikkelingen op de inter­nationale zuivel- en grondstoffen­markt ook praktische aanbevelingen voor melkveehouders gericht op een gezonde bedrijfsontwikke­ling.
Ondernemers moeten bij schommelingen in de markt vast­houden aan de koers voor de lange termijn, menen zij.
Melkveehouders krijgen steeds meer te maken met fluctuerende opbrengsten en kosten. Om daar goed op in te spelen zijn verster­king van het ondernemerschap, een lage kostprijs, een hoge ar­beidsefficiëntie en een verbeterd vee- en voermanagement volgens het rapport cruciaal.
Voor een efficiënte bedrijfsvoe­ring bevelen zij preventief en pro­actief management van koppels koeien aan. Het optimaliseren van de resultaten biedt mogelijk­heden om extra winst te maken.
Voor de Nederlandse melkvee­houderij is het volgens de onder­nemingen van groot belang dat de derogatie wordt voortgezet. Een mogelijke verlaging van de mest­norm van 250 naar 230 kilo stik­stof uit dierlijke mest betekent dat er ruim 1.000 kilo melk min­der per hectare kan worden ge­molken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.