Home

Achtergrond 435 x bekeken

Landelijke landbouwnormen 2008 zijn vastgesteld

Na onderhandeling met het landbouwbedrijfsleven heeft de Belastingdienst op donderdag 11 december de landelijke landbouwnormen 2008 vastgesteld. Het resultaat is dat er nu voor het zeventiende jaar voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden in de akkerbouw, bollen- en bomenteelt, veehouderij en tuinbouw normbedragen zijn. Deze normen voorzien in een behoefte voor zowel adviseur als inspecteur, omdat hiermee onnodige discussies worden voorkomen.

De landbouwnormen bestaan uit een achttal onderdelen. Zo zijn er normen vastgesteld voor onttrekkingen uit het bedrijf zoals eigen gebruik van eieren, melk en gas, olie, electriciteit en water. Hierin zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht. Verder zijn er nieuwe waarderingen overeengekomen voor dieren en de voorraden mais en gras. Ook zijn er nieuwe normen vastgesteld voor de tuinbouwsector. Voor deze sector betreft het met name afschrijvings- en waarderingsnormen. Verder zijn voor de onderdelen bloembollenkramen, boomopstanden, de productierechten en afschrijving landbouwmachines nieuwe normen vastgesteld.

Aan de zijde van het bedrijfsleven hebben de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus VLB, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountantsadministratieconsulenten (SRA), de Tuinbouw Accountants Administratie Kantoren (TAAK) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) aan de onderhandelingen deelgenomen.

In een aantal vervolgartikelen wordt nader ingegaan op de belangrijkste (nieuwe) onderwerpen van de landbouwnormen. De tekst van de landbouwnormen 2008 is op korte termijn raadpleegbaar via internet op www.belastingdienst.nl .

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Landelijke landbouwnormen 2007

Meer informatie Website Belastingdienst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.