Home

Achtergrond 227 x bekeken 2 reacties

Landbouwpolitiek faalt in onevenwichtige markt

Boeren zijn wel degelijk slachtoffer van een ongunstige marktstructuur en de onwil daar iets aan te doen, reageert Derk Barlagen, econoom en ex-akkerbouwer en -fruitteler op Albert Jan Maat. Barlagen heeft aanbevelingen.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat legt de zweep er nog eens over, zoals blijkt uit het interview in deze krant van 5 december: agrariërs moeten kansen grijpen en zich niet als slachtoffer gedragen.

Ten eerste: agrariërs grijpen reeds alle kansen om hun inkomen te verbeteren, met en zonder succes. Zie bijvoorbeeld de hoge prijzen van grond en melkqoutum en de animo voor huisverkoop, verzorgingstaak, energieproductie en natuurbeheer.

Ten tweede: agrariërs zijn wel degelijk slachtoffer van een ongunstige marktstructuur en de onwil daaraan iets te doen. Er is sprake van inelastische vraag en aanbod met wereldwijd miljoenen aanbieders van homogene producten in een markt die neigt tot overaanbod.

Zou de LTO-voorzitter dat niet weten? Of ziet hij het als zijn taak om de moed erin te houden? Maat ziet, wegens de hoge quotumkosten, veel geld verdwijnen uit de melkveehouderij en daarom wil hij het systeem afschaffen. Maar dan is het vermogensverlies juist totaal. Is dit geen argument om het quotumstelsel in enigerlei vorm te handhaven? De veehouders zijn er nu aan gewend en de onbillijkheden die bij invoering optraden zijn overwonnen.

Maat is op groei geprogrammeerd, blijkt uit het vervolg van het interview. En onze boeren tegen de rest. Een beperkte kijk op het landbouwvraagstuk, en dat is niet van deze tijd. We zijn onderweg naar één wereld (globalisering) en dat vraagt om meer wijsheid en inzicht dan Maat laat zien in zijn interview.

Hij zou niet zijn boeren moeten bekritiseren, maar degenen die verantwoordelijk zijn voor de landbouwpolitiek. Zij falen om vraag en aanbod structureel in evenwicht te brengen bij een redelijk prijsniveau. De instrumenten die daarvoor nodig zijn, zijn flexibele aanpassing van de oppervlakte cultuurgrond-in-gebruik en voorraadbeheer.

En, in verband met het grote belang van de lokale voedselvoorziening en economische ontwikkeling, erkenning van het recht op importrestricties. Geen exportsubsidies en inkomenstoeslagen. Maat zegt: we moeten leden mondiger maken. Ik zou wensen dat hij zijn leden meer inzicht zou geven in de aard van het landbouwvraagstuk.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boesje

  Wat een genot om medestanders te vinden.
  Uitknippen!!!

 • no-profile-image

  adrie

  een pak van mijn hart is dit stukje van de schrijver
  albert maat heeft geen idee hoe macht werkt van supermarkten
  hoe macht werkt van kunstmestfabrieken
  en olie producerende landen
  macht is het die kleine boeren kapot maakt en een verpaupert landschap achter laat .
  doe daar eens wat aan albert maat

Of registreer je om te kunnen reageren.