Home

Achtergrond 1 reactie

LEI: vraag en aanbod mest beter afstemmen

Maatwerk in dierlijke mest is de oplossing om investeringen in dure kunstmest terug te dringen.

Dat zegt het landbouweconomisch instituut LEI, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Veel akkerbouwers verkiezen kunstmest boven dierlijke mest. Terwijl er genoeg meststoffen beschikbaar zijn uit dierlijke mest, wordt er toch veel geïnvesteerd in duurdere kunstmest.

Akkerbouwers hebben behoefte aan dierlijke mest vanwege onder andere het gehalte aan organische stof. Maar zelfs bij de voor afnemers zeer gunstige prijzen van dierlijke mest worden de gebruiksnormen toch niet volledig ingevuld, zegt het LEI.

Dit heeft onder meer te maken met de behoefte aan een geborgde kwaliteit, de vraag naar specifieke samenstellingen en de mogelijkheid om de meststof af te nemen in de gewenste periode.

In het probleem ligt ook meteen een oplossing. De vraag naar meststoffen uit dierlijke mest komt niet duidelijk over bij de aanbieders, de veehouders. Op het moment dat de voorwaarden voor de acceptatie van dierlijke mest beter worden uitgewisseld tussen vrager en aanbieder kan de plaatsingsruimte van dierlijke mest worden vergroot. Er moet kortom maatwerk ontstaan. Beide partijen kunnen hiermee hun voordeel doen, omdat er enerzijds minder kunstmest hoeft te worden afgenomen en anderzijds een betere afzet en benutting van dierlijke mest plaats kan vinden.

Om maatwerk te kunnen bieden in het aanbod van dierlijke mest is een andere benadering nodig van het product. In plaats van een restproduct moet het gezien worden als een belangrijke investering in de productie van gewassen. Deze gewassen hebben elk specifieke behoeften waar de bemesting op wordt aangepast. Als het maatwerk van dierlijke mest kan concurreren met kunstmest, kan de afzet worden gegarandeerd.

Eén reactie

  • no-profile-image

    jos

    O komen ze in Den Haag er ook achter dat die kunstmest wel erg veel CO2 opleverd! Voorop staat dat ik geen hoge pet op heb van onze vrienden van cumela maar ze kwamen wel met een goed voorstel mbt de uitrijperiodes, n.l. i.p.v. zoals nu uitrijverbod tussen 15 september en 1 februarie naar 15 oktober en 1 maart op de klei. Wat betrefd het (koud)hygieneseren van mest om het exportwaardig te maken kunnen ze (in Den Haag / bilateraal) ook wel meer gas geven, de Duitse akkerbouwers zitten om mest te springen en hier kunnen we nog steeds klauwen vol geld uitgeven aan de afzet.

Of registreer je om te kunnen reageren.