Home

Achtergrond 1 reactie

LEI: bedrijfsinkomen akkerbouwer ruim gehalveerd

Het bedrijfsinkomen van een gemiddeld akkerbouwbedrijf komt dit jaar naar schatting op 24.000 euro.

Dat is 56 procent lager dan de 55.000 euro die vorig jaar werd verdiend. In 2006 lag het bedrijfsinkomen op 66.000 euro.

Het landbouw economisch instituut LEI schrijft de halvering van het bedrijfsinkomen toe aan de gedaalde prijzen voor veel akkerbouwproducten en de gestegen kosten. Doordat het gemiddelde akkerbouwerbedrijf ook nog 19.000 euro aan inkomsten heeft buiten het bedrijf, zoals een baan buitenshuis of de kinderbijslag, komen de totale inkomsten dit jaar op 43.000 euro. Dat was vorig jaar 74.000 euro en in 2006 was dat 87.000 euro.

De rentabiliteit komt dit jaar op 85 procent. De rentabiliteit is de verhouding tussen opbrengsten en kosten, inclusief berekende kosten voor arbeid en rente. Vorig jaar lag de rentabiliteit op 91 procent en in 2006 op 97 procent.

Het LEI constateert dat de tarweprijs dit jaar 34 procent is gedaald, die van suikerbieten 10 procent en van zaaiuien 38 procent. Het LEI stelt wel dat de prijsberekeningen nog erg voorlopig zijn. "Het afzetseizoen is laat op gang gekomen dit jaar. En de invloed van de kredietcrisis op de export is ook nog onduidelijk."

Ook de gestegen kosten drukken het bedrijfsinkomen. Volgens het LEI betaalt de gemiddelde akkerbouwer dit jaar 67 procent meer voor kunstmest dan vorig jaar. De kosten voor zaaizaad en pootgoed stegen 10 procent en de financieringskosten 17 procent.

Eén reactie

  • no-profile-image

    janssen

    de pachtprijzen zijn ook met 25 % gestegen, waarom meldt het lei dat niet in zijn persbericht?

Of registreer je om te kunnen reageren.