Home

Achtergrond

Kamer wil verschillende nitraatactieplannen

De mogelijkheid van nitraatactieplannen die regionaal verschillen moet nader worden onderzocht.

De Tweede Kamer heeft vanmiddag een uitspraak aangenomen dat minister Verburg onderzoek moet doen naar een mestbeleid dat meer recht doet aan verscheidenheid in agrarische activiteiten en milieusituaties in verschillende regio’s en gebieden.

VVD-Kamerlid Janneke Snijder Hazelhoff had daarvoor een motie ingediend. Nederland heeft nu één nitraatactieplan voor heel Nederland. Snijder en een Kamermeerderheid vinden dat dit plan veel te streng is voor gebieden waar de nitraatdoelen al zijn gehaald. Behalve haar eigen partij stemden ook CDA, SP, ChristenUnie, SGP voor de motie.

Minister Verburg had aanneming van de motie ontraden want dat zou de lopende onderhandelingen met Brussel over het nieuwe nitraatactieprogramma doorkruisen.

Ook heeft de Kamer een motie aangenomen van CDA en CU die vraagt om de stikstofgebruiksnormen voor akkerbouwgewassen te flexibiliseren en af te stemmen op goed landbouwkundig gebruik.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.