Home

Achtergrond 2 reacties

Inzicht

In de intensieve veehouderij bepalen de voerkosten voor het grootste deel de kostprijs. We weten dat de laatste maanden de grondstofprijzen en de transportkosten scherp zijn gedaald. En we hebben ook kunnen constateren dat de mengvoerprijzen naar beneden zijn gegaan.

Maar mijn probleem als veehouder is dat ik moeilijk kan beoordelen of de mengvoerprijzen in dezelfde verhouding zijn gedaald als de grondstofprijzen en transportkosten. Natuurlijk weet ik dat niet alle grondstoffen evenveel zijn gedaald. En natuurlijk weet ik dat de dollar ten opzichte van de euro is gestegen. En natuurlijk weet ik ook dat de samenstelling van het voer mede de prijs bepaalt. Maar door al deze factoren is het voor de individuele veehouder bijna onmogelijk om te beoordelen wat de voerprijs mag zijn. Als ik daar vragen over stel is de standaardreactie van de veevoerleverancier dat dit een kwestie van vertrouwen is.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) heeft al meer dan tien jaar geleden voor een standaardvleesvarken een opbrengstprijs ontwikkeld. Destijds meenden sceptici dat dit onmogelijk was gezien de verschillende typen varken met de daaraan gekoppelde uitbetalingsschema’s. Toch is het gelukt en wordt er sindsdien veel gebruik van gemaakt.

Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat het de hoogste tijd is voor de verschillende diersoorten pluimvee en varkens een standaardsamenstelling te ontwikkelen met daaraan gekoppeld de prijs. Ik daag de vakbond NVV en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) uit dit op de meest korte termijn ter hand te nemen. Wat mij betreft mag de LTO dit ook doen. In ieder geval zal een meer inzichtelijke prijsvorming een positieve invloed hebben op veevoerleveranciers.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen op de markt zijn op het gebied van huisvesting, klimaat of gezondheid worden de veehouders direct gestimuleerd om daar kennis van te nemen en er hun voordeel mee te doen, maar een controlerende functie met betrekking tot de voerprijzen durven de organisaties kennelijk nog niet ter hand te nemen. Het is maar wat je onder belangenbehartiging verstaat.

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ben

  Beste Wien, goed idee. De bestuurders bij de NVV zijn al met je wens bezig. Lees de laatste Trog daar staat:

  Voerprijsvergelijking?
  Misschien zouden we toe moeten naar
  een nieuw instrument om de fluctuaties
  van de voer- en grondstoffenprijs te
  kunnen vergelijken en monitoren zodat
  inzichtelijk wordt hoe ver deze uit
  elkaar lopen. Bij de NVV is al veel
  kennis over het vergelijken van biggen en varkensprijzen, dus het vergelijken
  van voer kan ook nog een optie zijn.

 • no-profile-image

  Albart Coster

  Eigenlijk is de huidige voederwaardering ook een al een redelijk goede index. Ik denk niet dat verbetering kan worden bereikt door introductie van een extra index, in dit geval om samenstelling van mengvoeders te vergelijken. Ik ben er sterk van overtuigd dat loskoppeling van advies en verkoop een andere oplossing biedt voor het probleem van Van den Brink schetst.

Of registreer je om te kunnen reageren.