Home

Achtergrond 185 x bekeken

Inkomens voedingstuinbouw in 2008 fors verslechterd

De resultaten van glasgroentetuinders zijn in 2008 fors verslechterd.

Het inkomen daalt naar verwachting met ruim € 50.000 per bedrijf en € 30.000 per volwaardige arbeidskracht. Dat blijkt uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut, LEI.

2008 is het slechtste jaar voor glastuinders sinds 2000. De daling is vooral veroorzaakt door lagere opbrengstprijzen en hogere kosten, van vooral gas.

De rentabiliteit van elke onderdeel in glastuinbouw daalt in 2008 met 4 tot 6 procentpunt. Voor de gehele glastuinbouw geldt dat de rentabiliteit uitkomt op 92. Veel glastuinbouwbedrijven zullen volgens de onderzoekers interen op eigen vermogen. Bij die sombere resultaten zullen investeringen sterk terugvallen.

Ook champignonbedrijven zien de situatie in 2008 verslechteren. De prijzen van producten, vooral op de versmarkt, blijven achter bij de stijging van de kosten. De rentabiliteit komt, na een goed jaar in 2007, uit op 95. Het geraamde inkomen uit het bedrijf van € 28.000 per volwaardige arbeidskracht biedt geen ruimte voor besparingen.

Voor vollegrondsgroentetelers worden eveneens slechtere resultaten verwacht. De inkomensdaling is vooral het gevolg van een lager prijsniveau van een aantal gewassen.Fruittelers zien het inkomen naar verwachting licht toenemen, omdat prijzen van appels en peren hoger zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.