Home

Achtergrond

Iets hoger inkomen kalverhouders in 2008

Kalverhouders wisten in 2008 een iets beter inkomen te realiseren dan vorig jaar.

Het inkomen uit het bedrijf kwam €4.000 hoger uit op €42.000, berekent het LEI. De cijfers hebben alleen betrekking op kalverhouders die kalveren op contract houden. De opbrengsten zijn dan ook sterk afhankelijk van de contractvergoeding, die volgens het LEI in 2008 gemiddeld iets hoger was dan in 2007.

Deze stijging, van ongeveer 5 procent, en een toename van het aantal kalveren per bedrijf, zorgen voor hogere opbrengsten. Daar tegenover staan iets hogere kosten voor mestafzet, huisvesting en energie, die in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voerkosten voor rekening van de kalverhouder komen. Onder aan de streep verdienden kalverhouders, na verrekening van inkomen van buitenaf, belastingen en gezinsbestedingen, gemiddeld €54.000.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.