Home

Achtergrond

EU wil toeslagrechten op natuurgrond deels terug

De EU vordert mogelijk een deel van de toeslagrechten die boeren hebben voor het laten grazen van vee op natuurgronden terug.

Dit is het gevolg van een controlebezoek van de Europese Commissie aan Nederland. Die oordeelde dat een deel van de toeslagen die boeren ontvingen voor het laten weiden van runderen en schapen op natuurterreinen onwettig was.

Na overleg tussen het ministerie van LNV en de Europese Commissie en ook na overleg met LTO Nederland is een deel van deze toeslagen toch nog veiliggesteld. De kans blijft echter bestaan dat van natuurpercelen die zijn opgegeven als voederareaal, en waar sinds de referentieperiode 2000/2001/2002 meer dan vijftig bomen per hectare op staan, de toeslagrechten worden teruggevorderd. Dienst Regelingen kan nog niets zeggen over de uitkomst van deze kwestie, omdat minister Verburg nog niet is geïnformeerd over de zaak. Om hoeveel veehouders en hoeveel toeslagrechten het gaat, is nog niet bekend.

Volgens de Europese regels komen natuurterreinen met meer dan vijftig bomen per hectare niet in aanmerking om toeslagrechten over te ontvangen. Dat zou ook gelden voor heide, omdat dit geen kruidachtig gewas zou zijn. Terugvordering van de ontvangen toeslagrechten voor het gebruik van heide als voederareaal is echter voorkomen. LNV zal komend jaar voor begraasde heide een aparte subsidiecode ontwikkelen, waardoor het wel voor toeslagrechten in aanmerking blijft komen.

Verder is het volgens Verburg nodig dat (administratief) duidelijker moet worden gemaakt dat enige vorm van landbouwactiviteit plaatsvindt op natuurterreinen. Daarom geldt als extra voorwaarde voor het ontvangen van toeslagen dat er jaarrond een veebezetting van minstens 0,15 grootvee-eenheden per hectare (één schaap of geit) op deze terreinen aanwezig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.