Home

Achtergrond

EU-akkoord over 20 procent duurzame energie in 2020

De 27 lidstaten van de EU en de het Europees Parlement zijn het eens geworden over het drastisch verruimen van het gebruik van duurzame energie.

In 2020 moet 20 procent van de stroom in de unie worden opgewekt via natuurlijke hulpbronnen, zoals wind, water of zonne-energie.
PvdA-Europarlementariër Dorrete Corbey heeft dat vandaag bekendgemaakt. Zij is namens het EP betrokken bij de onderhandelingen.

Voor Nederland betekent de afspraak dat het gebruik van duurzame energie omhoog moet van 2,5 procent in 2005 tot 14 procent in 2020. Dat komt neer op bijna zes maal zoveel windmolens, zonnepanelen en andere hernieuwbare bronnen. Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) wil hiervoor onder meer parken van windmolens op zee stimuleren en koppelen.

Afspraak is ook dat 10 procent van alle benzine, diesel en andere verkeersbrandstof in 2020 moet komen van biobrandstoffen. Dat betekent een enorme impuls voor biodiesel: diesel vermengd met bijvoorbeeld koolzaadolie.

Op aandringen van minister Jacqueline Cramer (Milieu) zijn niet alle biobrandstoffen toegestaan voor het doel. Biobrandstof uit Amerikaanse maïs is bijvoorbeeld te ongunstig, omdat daarbij juist veel CO2 vrijkomt. Volgens de criteria behoort Braziliaanse ethanol tot de beste biobrandstoffen.

De afspraken over duurzame energie maken deel uit van een breder pakket aan acties om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Het pakket moet eind deze week bekrachtigd worden op een top van EU-leiders in Brussel.

De serie maatregelen behelst ook een besluit over zuiniger auto's en minder CO2-uitstootrechten voor de industrie. Dat laatste is nog een gevoelige zaak.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.