Home

Achtergrond 271 x bekeken

Dierenwelzijn vraagt om een eigen politie

De VWA functioneert slecht, terwijl er veel misstanden zijn op het gebied van dierenwelzijn. Een nieuwe inspectiedienst kan met een schone lei beginnen.

Aldus Hans Baaij, directeur van Varkens in Nood en Noor Evertsen, hoofdredacteur van ROAR, een uitgave van stichting Dier & Recht

Morgen bespreekt de vaste Kamercommissie voor Landbouw met minister Verburg wederom het functioneren van de VWA en de fusie van VWA en AID.

Na een aantal incidenten met veetransporten in 2007 maakten Dier & Recht en Varkens in Nood in januari 2008 een intern rapport over het functioneren van de VWA bekend. In dit rapport halen medewerkers van de dienst vernietigend uit naar de eigen organisatie.

Zo ontbreekt het veel VWA-dierenartsen aan motivatie en deskundigheid. Bekwame en wel gemotiveerde dierenartsen staan onder sterke druk om mee te werken aan wetsovertredingen. Volgens het rapport is de naleving van de regels door het bedrijfsleven bij internationale diertransporten slecht. Malafide transporteurs van vee profiteren van het gebrek aan controle. Notoire recidivisten bij veetransporten wordt geen strobreed in de weg gelegd en de straffen zijn niet effectief. Het rapport van Vanthemsche bevestigde de vermoedens dat de VWA slecht functioneert.

Veel medewerkers of oud-medewerkers van slachterijen en de overheid en chauffeur bellen vak onze stichtingen. Zij vertellen over illegale praktijken van slachterijen, van omgekochte dierenartsen en over het feit dat sommige transporteurs de reisjournaals altijd vervalsen.

Na Vanthemsche is de controle van veetransporten en slachterijen drastisch opgevoerd en dat heeft effect gehad. Maar deze inzet heeft wel tot gevolg dat de controle van veehouderijen tot een minimum is teruggebracht. Verder bezuinigen op de mankracht bij de AID is dan ook onwenselijk. Verder pleiten wij voor een aparte, los van LNV staande inspectiedienst voor dierenwelzijn, met daaraan gekoppeld één landelijke Officier van Justitie.

Want ook bij het OM is sprake van ondeskundigheid en lamlendigheid als het om dierenwelzijn gaat. Een nieuwe inspectiedienst moet met een schone lei kunnen beginnen.

Een soort dierenpolitie waarvan de kern moet bestaan uit VWA’ers en AID’ers die in het verleden bewezen hebben dierenwelzijn wel serieus te nemen. De Vliegende Brigades zijn qua opzet al een stap in de goede richting. Een onafhankelijke dierenpolitie is een logische volgende stap.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.