Home

Achtergrond 297 x bekeken

Conclusie over landbouwvrijstelling voor bouwkavel

De overgangsregeling voor bedrijfswoningen moet ook gelden voor bouwkavels. Dit is het advies van de Advocaat-generaal mr. P.J. Wattel aan de Hoge Raad. Tienduizenden agrarische bedrijfswoningen zijn in de afgelopen periode overgebracht van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen. Bij deze overbrengingen is gebruikt gemaakt van de gunstige voorwaarden in het besluit van 8 maart 2006, nr. CPP 2005/3338M. Dit besluit bepaalt onder andere dat de landbouwvrijstelling op de ondergrond van de bedrijfswoning nog een maal gebruikt mag worden.

De Hoge Raad moet nu uitmaken of ook bouwkavels zonder bebouwing gebruik kunnen maken van de goedkeuring zoals deze in het besluit is opgenomen. Tot nu toe hebben alle rechtbanken en gerechthoven uitgemaakt dat dit niet het geval is. Daarom is het advies, de zogenoemde conclusie, van de Advocaat-generaal verrassend.

Op basis van een solide onderbouwing komt de Advocaat-generaal tot zijn conclusie. Hieronder zijn de belangrijkste onderdelen van het advies opgenomen:

“5.8 Het komt mij voor dat onder deze omstandigheden de belanghebbende, die in 2003 een bouwkavel onttrok, niet de behandeling onthouden kan worden die de adressanten van het Besluit 2006 deelachtig werden.

6. Conclusie

Ik geef u in overweging het beroep in cassatie gegrond te verklaren, ’s-Hofs uitspraak te vernietigen en de zaak zelf af te doen door het belastbare inkomen te verminderen met €71.000.”

De praktijk wacht met spanning het uiteindelijke oordeel van de Hoge Raad af. De conclusie van Advocaat-Generaal mr. P.J. Wattel aan de Hoge Raad is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl; het nummer is 08/01614. Het besluit van 8 maart 2006, nr. CPP 2005/3338M is evenmin op internet terug te vinden, behalve in publicaties van derden.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘bouwkavel’

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 28 februari 2008: nr. 06/00428

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 25 september 2006: AWB 06/2509

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 25 september 2006: AWB 06/2509

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.