Home

Achtergrond 233 x bekeken

Compromis over beschermingsmiddelen

Europees voorzitter Frankrijk en het Europees Parlement hebben woensdagavond een voorlopig compromis bereikt over gewasbeschermingsmiddelen.

Belangrijkste twistpunt is de toelating van (schadelijke) stoffen op de Europese markt. De milieucommissie in het Parlement wil daarin veel verder gaan dan de lidstaten, bij monde van de landbouwministers.

In het compromis is overeengekomen dat zeer schadelijke (kankerverwekkende, mutagene of anderszins zeer giftige) stoffen in beginsel worden verboden, tenzij hun effect in de praktijk verwaarloosbaar is. Dat lijkt een concessie van het Parlement, dat al deze stoffen wilde verbieden, ongeacht de toepassing ervan.

Ook is de zonale toelating terug: de EU wordt verdeeld in drie klimaatzones, waarbij lidstaten in één zone in beginsel de plicht hebben elkaars toegelaten (of verboden) stoffen te accepteren. Het Parlement heeft wel bereikt dat lidstaten hiervan af kunnen wijken vanwege bijzondere agrarische of milieu-omstandigheden.

Het Parlement heeft ook met succes aangedrongen op een snellere vervanging van gevaarlijke middelen als minder schadelijke alternatieven voorhanden zijn: binnen dire in plaats van vijf jaar. Verder is bepaald dat nu toegelaten middelen op de markt mogen blijven tot hun termijn is verstreken.

De landbouwraad, die nu bijeen is in Brussel, spreekt deze week nog over het compromis. Het voltallige Parlement stemt er in januari over, waarna de lidstaten het moeten bekrachtigen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.