Home

Achtergrond 193 x bekeken

CO2-systeem tuinbouwsector bijna klaar

Het CO2-sectorsysteem voor de Nederlandse glastuinbouw is op papier al bijna klaar. In 2010 volgt een praktijktoets na bijstellen van de details. In 2011 en 2012 moet het systeem draaien. Het Productschap Tuinbouw (PT), LTO Glaskracht Nederland en de ministeries van VROM en LNV ontwierpen het systeem dat volgens het PT weinig administratieve rompslomp geeft, zoals het productschap dit op de site uiteenzet.

Tuinders die per jaar meer dan 170.000 kuub gas verbruiken (categorie A) moeten jaarlijks het gasverbruik en eventueel aan het net geleverde elektriciteit monitoren en rapporteren aan het PT. Bedrijven die kunnen aantonen dat ze minder dan 170.000 kuub gas (categorie B) verstoken krijgen vrijstelling van de monitoring- en rapportageplicht. Bedrijven die meedoen aan het EU-ETS vallen buiten het sectorsysteem.

Totale emissie sector
De bedrijven sturen hun gegevens naar het PT die vervolgens de totale emissie van de sector berekent en rapporteert aan de overheid. Als de totale emissie boven de CO2-streefwaarde komt, berekent het productschap wat het zou kosten om deze overschrijding te compenseren door CO2-rechten in te kopen. Deze kosten worden op basis van het gasverbruik doorberekend aan alle deelnemers categorie A. Als de sector onder de streefwaarde blijft, is compensatie niet nodig.

Controle
VROM, LNV, LTO Glaskracht Nederland en PT hebben besloten de eerder geopperde onafhankelijke verificatie op de emissieverslagen te laten vervallen. De controle op het aanleveren van de juiste gegevens van het gasverbruik en geleverde elektriciteit gebeurt aan de hand van de jaarnota’s van de energiebedrijven. Deze jaarnota’s zijn voldoende betrouwbaar.

Handhaving en toezicht
Het PT houdt toezicht op het aanleveren en de juistheid van de gegevens door een administratieve check. Daarnaast vinden er steekproeven plaats. Bij twijfels volgt een bedrijfsbezoek. Bij een overtreding kan het PT zogeheten tuchtrechtelijke sancties opleggen. Hierbij kan het gaan om een berisping, maar er kunnen ook (forse) geldboetes uitgedeeld worden.

Energie-bv
Er is een methode uitgewerkt om de zogenoemde energie-bv’s te integreren in het CO2-systeem. Deze bv’s zijn formeel geen tuinbouwbedrijven, maar leveren wel energie aan de sector.

aansluiting bij EU
Ook wordt nagedacht hoe het Nederlandse CO2-sectorsysteem in 2013 gekoppeld zou kunnen worden aan emissiehandelssysteem (ETS) van de EU. Begin volgend jaar valt daarover een besluit als er vanuit de EU meer duidelijkheid is over dit systeem.

Klaarstomen voor 2010
Voor het Nederlandse CO2-sectorsysteem wordt 2009 een belangrijk jaar. De uitvoering en het systeem moeten volgend jaar uitgewerkt worden voor de praktijkproef in 2010. In 2009 krijgen de tuinders uitgebreide informatie over het sectorsysteem. Met de praktijkproef in 2010 moet de sector aan de EU duidelijk maken dat het serieus werkt aan dit instrument. De Europese Commissie beslist dat jaar ook over het al of niet voortzetten van het verlaagde tuinbouwtarief voor de energiebelasting.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘CO2’

Meer informatie Productschap Tuinbouw: CO2 sectorsysteem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.