Home

Achtergrond

CBS publiceert landbouwcijfers over 2007

Areaal akkerbouw kleiner met nog minder akkerbouwers, kleiner areaal glastuinbouw, minder schapen door blauwtong, meer varkens en meer kippen. Het is een greep uit de nieuwe cijfers van het CBS over 2007. Het CBS telde in Nederland nog bijna 77.000 land- en tuinbouwbedrijven, tegen 113.000 in 1995. De oppervlakte landbouwgrond is in die jaren slechts met een paar procent afgenomen.

Akkerbouw
Vanaf 1995 nam het aantal akkerbouwbedrijven met een kwart af tot 11.500 bedrijven in 2007. De overgebleven bedrijven bewerkten slechts 5 procent minder grond dan in 1995, zodat in 2007 met één arbeidsjaareenheid 31 hectare grond bewerkt werd, wat 42 Nederlandse Grootte-Eenheden (nge) aan bruto saldo opleverde. De nge is een reële economische maatstaf die gebaseerd is op het brutostandaardsaldo. In 1995 had de gemiddelde akkerbouwer nog 27 hectare grond met 43 nge. Dit betekent dat meer hectares per arbeidsjaar in de akkerbouw niet tot een hoger bruto saldo leidde. Bijgevolg nam de economische omvang in de akkerbouw in de periode 1995-2007 met 19 procent af.

De akkerbouwgroentebedrijven verdubbelden wel hun oppervlakte per bedrijf in genoemde periode. De 140 overgebleven bedrijven hebben nu 16 hectare met 28 nge tegen 7 hectare en 13 nge.

Melkvee
Vanaf 1995 kromp het aantal rundveebedrijven met 43 procent tot 21.500 bedrijven in 2007. Het aantal runderen bij deze bedrijven verminderde met 21 procent tot 3,2 miljoen. De oppervlakte landbouwgrond op deze bedrijven nam met slechts 10 procent af. Op rundveebedrijven is 37 procent minder arbeid nodig in 2007. Vorig jaar heeft een rundveebedrijf met 40 hectare gemiddeld 58 procent meer landbouwgrond dan in 1995 en het aantal runderen steeg met 40 procent tot 150, inclusief jongvee.

Kippen
In 2007 waren er in Nederland in 92,8 miljoen kippen, 4 procent meer dan in 1995. Driekwart van de kippen is te vinden op de gespecialiseerde kippenbedrijven, net als in 1995. Vanaf 1995 nam het aantal kippenbedrijven met 30 procent af tot 1.350 in 2007. In 2007 werd met één arbeidsjaareenheid 25.000 kippen verzorgd en 57 nge aan bruto saldo gegenereerd. In 1995 was dit nog 17.500 kippen en 46 nge.

Schapen en geiten
In 2007 waren er in Nederland 1,4 miljoen schapen op landbouwbedrijven tegen 1,7 miljoen in 1995. Slechts 5 procent van de schapen was in 2007 te vinden bij de 200 gespecialiseerde schapenbedrijven, die gemiddeld bijna 390 schapen hielden. De overige graasdierbedrijven volgden met gemiddeld ruim 150 schapen en op bedrijven met ook akkerbouw waren er ruim 140 schapen per bedrijf. In 2007 waren er 325.000 geiten in Nederland. In 1995 telde het CBS er nog 76.000. Ruim driekwart van de geiten was in 2007 te vinden op de gespecialiseerde geitenbedrijven. In 1995 was dat nog 56 procent.

Kalvermesterij
In de periode 1995-2007 is het aantal kalvermesterijbedrijven met 6 procent toegenomen tot 1240. Het aantal runderen op deze bedrijven steeg met bijna de helft tot 700.000. Deze bedrijven hadden in 2007 drie maal zoveel landbouwgrond als in 1995 en het bruto saldo verdubbelde. Dit sterk gestegen saldo werd geleverd met slechts 25 procent meer arbeid. Het aantal runderen per bedrijf steeg met 37 procent tot 570.

Varkens
In 1995 telde Nederland nog 14,3 miljoen varkens tegen 11,7 miljoen in 2007. Het houden van varkens beperkt zich meer en meer op een klein aantal gespecialiseerde bedrijven. In 2007 had een varkensbedrijf gemiddeld 2150 varkens, 80 procent meer dan in 1995. De hoeveelheid arbeid nam met 35 procent af, zodat in 2007 met één arbeidsjaareenheid 1135 varkens werden verzorgd en 55 nge aan bruto saldo werd gegenereerd. In 1995 was dit nog 765 varkens en 42 nge.

Tuinbouw
Vanaf 1995 nam het aantal tuinbouwbedrijven met ruim 40 procent af tot 9.000 bedrijven in 2007. De overgebleven bedrijven bewerkten in 2007 ruim 20 procent meer grond dan in 1995, wat samenging met een verdubbeling van de bedrijfsgrootte. De productie werd in 2007 geleverd met 11 procent minder arbeid, zodat de arbeidsproductiviteit dus toenam. Met één arbeidsjaareenheid is in 2007 ongeveer 1,3 hectare grond bewerkt en 43 nge aan bruto saldo gegenereerd. In 1995 was dit nog 0,95 hectare en 33 nge. De economische omvang van de tuinbouw is van 1995 tot 2007 met 17 procent toegenomen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘CBS’

Meer informatie CBS, thema Landbouw: Landbouw in vogelvlucht (cijfers 2007)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.