Home

Achtergrond

Beleid overdrachtsbelasting beter beschreven

De staatssecretaris heeft het beleid over een aantal vrijstellingen van overdrachtsbelasting geactualiseerd en samengevoegd onder intrekking van een aantal eerdere (agrarische) besluiten. Het oudste ingetrokken besluit dateerde van het jaar 1867. Het meest recente ingetrokken besluit stamde uit het jaar 2007.

Belasting wordt geheven op basis van de wet. De (fiscale) werkelijkheid blijkt echter toch altijd weer veel complexer in elkaar te zitten dan verwacht. Vandaar dat de wetgever via – al dan niet goedkeurend – beleid de uitvoering van de wet stroomlijnt. In de overdrachtsbelasting is er op den duur een woud van al dan niet achterhaalde besluiten ontstaan. Met de publicatie van het nieuwe besluit worden de achterhaalde besluiten ingetrokken en de overige bij elkaar gevoegd. Al met al wordt de situatie rondom de overdrachtsbelasting door dit nieuwe besluit enorm verduidelijkt.

Voor de agrarische praktijk is het van belang om te weten dat een groot aantal besluiten zijn ingetrokken. Per 1 januari 2007 is er een nieuwe vrijstelling voor de verkrijging van cultuurgrond in de wet opgenomen (artikel 15, eerste lid, onderdeel q, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, WBR). Op deze datum zijn ook een aantal agrarische vrijstellingen komen te vervallen (artikel 15, eerste lid, onderdelen q-oud, s, t, v en w). Als gevolg van deze wetswijziging hebben de besluiten over de thans vervallen vrijstellingen hun belang verloren. Deze worden in dit besluit ingetrokken.

Verder betreft het nieuwe besluit met name de vrijstellingen voor de verkrijging bij een verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners (artikel 15, lid 1, onderdeel g, Wet BRV), voor de verkrijging van een zaak die is aangebracht door of in opdracht en voor rekening van de verkrijger of zijn rechtsopvolger onder algemene titel (artikel 15, lid 1, onderdeel i, Wet BRV) en voor de verkrijging van monument door monumentenrechtspersonen (artikel 15, lid 1, onderdeel p, Wet BRV). Met het besluit wordt geen beleidswijziging beoogd. Het besluit bevat enkele goedkeuringen op grond van artikel 63 AWR (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen).

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘overdrachtsbelasting’

Meer informatie Ministerie van Financiën, 11 september 2008: Overdrachtsbelasting. Vrijstelling, diverse onderwerpen (nr. CPP2008/355M, Stcrt. 84)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.