Home

Achtergrond

Agrifirm introduceert Mestmix

MestMix is een uniek concept waarbij de behoefte van de akkerbouwer, de kennis van de bemestingsspecialisten en de ervaring van Agrifirm op het gebied van organische mest worden gecombineerd.

In het MestMix-concept berekent de Agrifirm-akkerbouwspecialist voor elke akkerbouwer de optimale samenstelling van de organische mest die als basisbemesting op het bedrijf wordt gebruikt. Deze samenstelling wordt bepaald door het bouwplan en de grondanalyses. Door een optimale combinatie te maken van N, P en K kan de akkerbouwer maximaal besparen op aankoop van kunstmest.

Agrifirm heeft speciaal voor MestMix een optimalisatieprogramma ontwikkeld waarin de verschillen in samenstelling, prijsstelling en gewenste hoeveelheden nutriënten in de organische mest worden gecombineerd. Daardoor kan de gewenste samenstelling zo goed mogelijk benaderd worden. Aan de hand van de gewenste gemiddelde samenstelling wordt de silo gevuld met varkens- en rundveedrijfmest.

Agrifirm stimuleert de bouw van mestsilo’s bij akkerbouwers actief. Door de opslag op het akkerbouwbedrijf kan de ondernemer beter inspelen op het moment dat uitgereden kan worden. Het vroegtijdig vullen van de silo’s geeft tevens minder transportproblemen tijdens de steeds kortere uitrijperiode. Om vervolgens te zorgen dat de mest in die silo’s zo toegesneden mogelijk is op het bedrijfsplan is het Mestmix-optimalisatieprogramma ontwikkeld.

Het Mestmix-concept is voor klanten van Agrifirm die Agrifirm een bemestingsplan hebben laten vaststellen kostenloos. Wel moet de akkerbouwer beschikken over een mestsilo.

Foto

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.