Home

Achtergrond

Agrariërs verwachten groei ondanks malaise

De agrarische ondernemer heeft, ondanks de teruglopende economie, vertrouwen in de toekomst. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van de organisatie van de beurs Agrovak.

Uit het onder ruim 3.700 agrariërs gehouden onderzoek komt naar voren dat bijna 60 procent van de ondernemers verwacht dat het eigen bedrijf meer dan gemiddeld zal groeien.

Melkveehouders verwachten over het algemeen meer groei dan akkerbouwers en loonwerkers. De groei denkt men vooral op te vangen door te investeren in verdere automatisering en mechanisering en minder met eigen personeel op het bedrijf. Bij die investeringen speelt merktrouw slechts bij 22 procent een belangrijke rol; aanschaf van een nieuwe machine via internet is maar bij 13 procent aan de orde.

Verdere resultaten uit het onderzoek worden volgende week gepresenteerd op het congres ‘Agrarische schaalvergroting: grenzeloos?’. Dit congres vormt tevens de opening van AgroVak 2008.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.