Home

Achtergrond 169 x bekeken 1 reactie

Werkgroep bepleit fonds voor landschap

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan pleit voor de oprichting van een nationaal landschapsfonds om ”verrommeling” tegen te gaan.

Als voorzitter van de Taskforce Financiering Landschap Nederland overhandigde hij woensdag in Wassenaar het rapport ”Landschap verdient beter” aan minister Gerda Verburg van LNV.

Landschap is maatwerk. De Groningse klei vraagt om andere maatregelen dan de Limburgse heuvels. Lokale initiatieven moeten de motor zijn om het landschap te verbeteren. Omdat het landschap de gemeentegrenzen overschrijdt moeten de provincies de regie krijgen. Rijk en provincies moeten zorgen voor fondsen om boeren in staat te stellen bij hun werk rekening te houden met het landschap.
Rinnooy Kan noemt geen exacte bedragen maar denkt dat er honderden miljoenen nodig zijn om het agrarisch cultuurlandschap in stand te houden. Hij wil daarvoor onder meer aardgasbaten inzetten.

Ook bepleit hij een aanpak die vergelijkbaar is met die van natuur. Bij de aanleg van grote projecten waarbij natuur wordt aangetast, wordt gezorgd voor”natuurcompensatie”. Eenzelfde beleid kan gevoerd worden als de oprukkende stad landschap gaat verdringen.
Ook vindt Rinnooy Kan dat de overheid moet nadenken over een ”planbatenheffing”. Bij het wijzigen van een bestemmingsplan kunnen burgers planschade claimen, maar omgekeerd hoeven burgers die ervan profiteren niet extra te betalen.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    down under

    Ze hebben zeker nog een blik ambtenaren over die ze aan het werk willen houden. In dit proefballonnetje zie ik alleen maar zakken met geld die niet bij de boer terecht kunnen komen omdat ze dan "oneerlijke staatssteun" krijgen. Het landschap dat we nu kennen is in de loop van de eeuwen door boeren "geschapen" en dat zonder steun. Ik stel voor om dat geld binnen te houden maar dan moet men wel stoppen met regelgeving maken (en terugdraaien) die het landschap laten verpauperen (boeren doen laten stoppen doordat ze het boerenbestaan niet meer zien zitten). Maar oei daar komt het W woord (werkgelgenheid/werkverschaffing) weer om de hoek kijken en daar is het met al dit soort proefballonnetjes om te doen. Is OK maar zeg het dan en maak er geen verborgen agenda van.

Of registreer je om te kunnen reageren.