Home

Achtergrond

Weerstand plan PT teeltgeld in ketenfonds

Een voorstel van het PT om 1,3 miljoen euro van sectorfondsen te gebruiken voor algemene ketenprojecten leidt tot weerstand bij telers.

Het PT werkt nu aan een nieuw voorstel, waarbij een heffingsverhoging lijkt uitgesloten.

Recent spraken de voorzitters van de LTO-vakgroepen over het financieringsvoorstel om geld uit de sectorfondsen over te hevelen naar het algemene fonds. Die ingreep lijkt nodig om de groeiende vraag aan ketenprojecten te financieren. Volgens het PT is het eerste voorstel niet overgenomen en wordt er gewerkt aan een nieuw financieringsvoorstel.

"Onze achterban is zeer terughoudend", zegt Johan van Haarlem, fruitteeltvoorman. Telers willen het geld uit sectorfondsen vooral aan technisch onderzoek besteden. "Je kunt niet zomaar bijzondere heffing overhevelen naar een algemeen fonds om in de breedte te besteden."

Een verhoging van de heffingen is evenmin een optie. "We willen binnen de huidige bestedingsruimte oplossingen zoeken. Dat betekent prioriteiten stellen."

De vakgroep paddenstoelen heeft nog geen standpunt, maar erkent dat het met het krimpende sectorbudget moeilijk wordt. Tiny Aerts, vertegenwoordiger namens de glastuinbouw, was niet bereikbaar.

Door het tekort aan middelen in het algemene fonds riskeren projecten als Flowers en Foods, promotieprojecten en een databank voor inhoudstoffen vertraging.

Of registreer je om te kunnen reageren.