Home

Achtergrond

Vrom stimuleert ontwikkeling luchtwasser voor pluimvee

Voor de pluimveehouderij bestaan nog steeds geen gecombineerde luchtwassers die de emissie van zowel fijnstof, ammoniak en geur terugdringen. De ontwikkeling ervan krijgt prioriteit in het het Programma Luchtwassers van het ministerie van Vrom, zo schrijft minister Jacqueline Cramer in haar voortgangrapportage van dit programma mede namens LNV. De openstelling van de regeling in september leverde 222 aanvragen op voor het budget van €6 miljoen.

Doel van het Programma Luchtwassers is het realiseren van een versnelde inzet van een nieuwe generatie geïntegreerde technieken, met name gecombineerde luchtwassers, die gericht zijn op een substantiële vermindering van de emissies van fijn stof, ammoniak en geur door de intensieve veehouderij. Voor de varkenshouderij zijn al enkele gecombineerde luchtwassers beschikbaar. Het laatste is nog niet het geval voor de pluimveehouderij, zodat daarvoor nog geen gecombineerde luchtwassers in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij zijn opgenomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de hoge stofproductie van pluimvee, waardoor de luchtwassers verstopt raken. Het vinden van technische oplossingen voor dit probleem is één van de aandachtspunten, temeer daar het pluimvee de belangrijkste bron van fijnstof is in de landbouw.

Lopende regeling
De investeringsregeling voor gecombineerde luchtwassystemen kende al twee openstellingen. De eerste was in april en mei van 2007. Van de 324 aanvragen zijn er 127 aanvragen (gedeeltelijk) toegewezen, waarbij voor 15,8 miljoen euro aan verplichtingen is aangegaan.

In september 2008 is de investeringsregeling opnieuw opengesteld, nu voor een bedrag van 6 miljoen euro. Hiervan is ruim twee miljoen door de provincies Noord-Brabant en Limburg beschikbaar gesteld. De bijdrage vanuit de rijksoverheid is verlaagd ten opzichte van eerdere plannen. Dit is een gevolg van het vooralsnog ontbreken van gecombineerde luchtwassers voor de pluimveehouderij. Ook dit keer was er grote belangstelling; er zijn 222 aanvragen binnengekomen. Deze worden de komende periode beoordeeld.

De derde openstelling is voorzien van 1 juni tot en met 15 juli 2009. Het subsidieplafond hiervoor is 10 miljoen euro. De voorwaarden zijn zo omschreven dat het oplossen van knelpunten fijn stof binnen de pluimveehouderij prioriteit krijgt.

Onderzoek gecombineerde luchtwasser
Het onderzoeksprogramma voor gecombineerde luchtwassers wordt deels uitgevoerd op vijf locaties waar verschillende typen luchtwassers staan. Dit heeft inmiddels geleid tot verbeteringen van de daar aanwezige luchtwassers. Om veelbelovende innovatieve onderzoeksinitiatieven te ondersteunen, zijn in de eerste helft van 2008 twee innovatieregelingen opengesteld: Small Business Innovation Research Programm (SBIR) en Subsidie Technologische Aanpassingen Luchtwassystemen (STAL).

Bij SBIR schrijft de overheid een opdracht uit voor het bedrijfsleven, waarop geoffreerd kan worden. Via deze weg worden bedrijven gestimuleerd tot verregaande innovaties op het gebied van luchtreinigingstechniek. De subsidieregeling STAL is laagdrempeliger en heeft als doel de huidige luchtwassystemen makkelijker toepasbaar, goedkoper en gebruiksvriendelijker te maken. Voor dit onderdeel van het programma is een bedrag van €2,9 miljoen beschikbaar. Voor beide regelingen was een ruime belangstelling. De bedrijven die STAL-subsidie hebben aangevraagd, zijn geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling van hun ideeën. Van de positief beoordeelde ideeën in het SBIR wordt nu de haalbaarheid verder uitgewerkt.

Emissies op nationaal niveau
Op dit moment vinden er metingen plaats aan een representatief deel van de huidige stalsystemen. Hierbij wordt niet alleen de uitstoot van (zeer) fijn stof gemeten, maar ook van ammoniak, geur, lachgas en methaan. De resultaten zullen leiden tot (nauwkeuriger) emissiefactoren van de belangrijkste stalsystemen.

Om het effect van de inzet van gecombineerde luchtwassers voor de luchtkwaliteit vast te kunnen stellen, zijn in twee gebieden waar uitbreiding van intensieve veehouderij is voorzien (de zogenaamde landbouw¬ontwikkelingsgebieden) extra meetstations voor ammoniak en fijn stof geplaatst. Afgaande op de eerste meetresultaten is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan de concentraties ammoniak en fijn stof goed meetbaar. Op basis daarvan wordt verwacht dat de invloed van de aanleg van luchtwassers op de luchtkwaliteit meetbaar is.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘luchtwassers’

Meer informatie Vrom, 14 november 2008: Voortgangsinformatie toezeggingen Eerste Kamer

Meer informatie SenterNovem: Programma Gecombineerde Luchtwassystemen (PGL)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.