Home

Achtergrond

Voorschotten duurzame energieproductie 2009 bekend

Elektriciteit uit wind op het land levert 3,2 cent subsidie op per kWh, fotovoltaische zonnepanelen 29,1 cent en biomassa 5,0 cent. Ook is er subsidie voor biogas. Deze bedragen zijn voorschotten die in 2009 als correctiebedrag worden betaald aan deelnemers van de Stimulering Duurzame Energie (SDE) regeling van 2008. Het ministerie van Economische Zaken publiceerde de bedragen in de Staatscourant.

De bekendmaking van de minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven is bestemd voor de deelnemers aan de SDE-regeling, die in 2008 subsidie hebben verkregen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit en gas. Producenten van elektriciteit uit afvalverbranding, stortgas en riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties krijgen geen voorschotten, omdat de energieproductie rendabel is. De categorieën en subsidiebedragen voor de in 2009 te openen subsidieronden zijn nog niet bekend. Voor de productie van gas per Nm³ worden in 2009 de volgende voorschotten betaald:

  • Groengas uit riool- en afvalwaterzuivering en stortplaatsen: 5,6 cent
  • Groengas uit co-vergisting en GFT-vergisting: 21,9 cent
De definitieve prijs voor de productie van hernieuwbare elektriciteit en gas over 2009 wordt vastgesteld in het eerste kwartaal van 2010. De subsidiebedragen zijn gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van de elektriciteits- en/of gasprijs en kunnen aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van die elektriciteits- en/of gasprijs worden bijgesteld. Hiermee wordt flexibel op marktontwikkelingen ingespeeld en oversubsidiëring voorkomen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘SDE’

Meer informatie SenterNovem, 13 november 2008: Voorschotten subsidie duurzame energieproductie 2009 bekend

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.