Home

Achtergrond

'Vleesveehouderij maakt omslag naar extensief'

De vleesveehouderij in Nederland ondergaat een grondige transformatie. Dit werd geconstateerd op een bijeenkomst van LTO Vleesvee en zeven stamboeken in Beesd.

Waren de bedrijven in deze sector zo’n vijftien jaar geleden nog grotendeels intensieve onderneming met opgestalde stieren, nu is er op steeds meer bedrijven een extensieve vorm van houderij met vooral koeien die weiden in natuurterreinen of op andere gronden met beperkingen, aldus een medewerker van het landbouwministerie.

Niet dat alle intensieve bedrijven weg zijn, maar de houderij gaat een andere richting op. De intensieve stierenhouderij kan ook moeilijk concurreren in Nederland, vooral nu de EU-steun steeds verder verdwijnt. Intussen hebben (deels) andere veehouders dan de vroegere stierenhouders van de nood een deugd gemaakt. In regio’s met veel natuurterreinen slaan zij hun vleugels uit.

Een voorbeeld van zo’n veehouder is schilder/aannemer en vleesveehouder Kor Buist uit Eelde. Hij sprak in Beesd. Hij beheert voor Natuurmonumenten de Eelder- en Peizermaden, een 1.300 hectare groot natuurterrein. Buist houdt er 650 tot 700 zoogkoeien, deels Limousins en deels Schotse Hooglanders. Hij laat de dieren in het natuurgebied weiden en voert ook maai en onderhoudswerkzaamheden uit. Dat laatste levert extra geld op.

Dat doen ook de SAN- en SN-subsidies. Het bedrijf is Skal-gecertificeerd, wat voor het vlees een meerprijs oplevert. Niet alle vleesveebedrijven hebben de zaken zo geregeld of kunnen dat op dezelfde manier doen, maar ook elders in het land zoeken vleesveehouders een toekomst met een extensievere houderij.

Gunstig neveneffect is dat het imago van de sector verbetert. Vleesveebedrijven worden meer met natuur geassocieerd en minder met middelengebruik, constateert LTO.

Of registreer je om te kunnen reageren.