Home

Achtergrond

Vlasareaal kwart gekrompen

In Nederland is dit jaar 2.572 hectare vlas verbouwd. Vorig jaar stond 3.456 hectare vlas op de akkers.

Het areaal is met 25,6 procent gekrompen. Het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) heeft een enquête gehouden onder bedrijven die vlas verwerken. Op basis daarvan is een schatting gemaakt van de opbrengsten. Het productschap schat dat er 1,07 ton lange vezel en 0,79 ton korte vezel per hectare is geoogst. Daardoor komt de totale opbrengst dit jaar op 2.759 ton lange en 2.022 ton korte vezel. "De opbrengsten aan strovlas in 2008 zijn over het algemeen redelijk te noemen", stelt het HPA.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Nederland in 2006 nog 4.426 hectare vlas. Dit jaar is een kwart minder vlas ingezaaid omdat veel akkerbouwers vorig jaar in de herfst wintertarwe wilden zaaien vanwege de hogere prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.