Home

Achtergrond

Verburg: er komt geen melkfonds

"Er komt geen apart melkfonds voor Duitsland, of voor welke lidstaat ook."

Minister Gerda Verburg was vandaag in de Kamer zeer stellig over de haalbaarheid van dit voorstel. Als lidstaten hun zuivelboeren willen steunen, kunnen ze dat doen via het zogeheten artikel 68 of de 'modulatie' (plattelandsgelden), zei ze. Vooral Duitsland hecht aan een melkfonds om minder concurrerende melkveehouders te steunen bij een quotumverruiming.

De EU-landbouwministers spreken komende week over de aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Verruiming en uiteindelijk afschaffing van de zuivelquota (in 2015) vormen daarbij een heikel punt.

VVD-Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff had kritiek op de suggestie van Verburg om maar van alles onder artikel 68 te hangen. "Dat wordt een box van Pandora", zei ze. Artikel 68 geeft lidstaten de mogelijkheid om maximaal 10 procent van de totale inkomenssteun te herverdelen. Verburg wil hiervan gebruik maken om innovaties op het vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn te steunen.

Snijder suggereerde zelf overigens om boeren voor blauwe diensten te betalen via artikel 68. Daar zag Verburg weer weinig in. De Europese Commissie heeft voorgesteld waterbeheer onder te brengen bij plattelandsontwikkeling (tweede pijler).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.