Home

Achtergrond 1 reactie

'Veel fouten bij plattelandssteun'

Bij de Europese bestedingen voor plattelandsontwikkeling gaat nog altijd veel mis.

Veel boeren krijgen steun, terwijl ze eigenlijk niet aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Dat stelt de Europese Rekenkamer in zijn oordeel over de totale uitgaven van de EU in 2007, die 114 miljard euro bedroegen. De jaarrekening werd voor het eerst in veertien jaar goedgekeurd. Niettemin schuilen achter het totaalplaatje nog tal van fouten, aldus de Rekenkamer.

De meeste fouten werden gemaakt bij de besteding van de cohesiegelden, met 42 miljard euro bijna 37 procent van de Europese uitgaven. De Rekenkamer schat dat daarvan minstens 11 procent onrechtmatig is besteed.

Bij de uitgaven aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – met 51 miljard euro verantwoordelijk voor bijna 45 procent van de EU-uitgaven – was het foutenpercentage lager, maar nog altijd aanzienlijk.

De meeste fouten werden daarbij gemaakt bij plattelandssteun, die ongeveer eenvijfde van het GLB uitmaakt. De Rekenkamer wijt het hoge aantal fouten aan de complexiteit van de steunregelingen, en beveelt daarom aan de regels te vereenvoudigen.

Het foutenpercentage bij de directe inkomenssteun was minder dan 2 procent. Met name bij de olijfproductie is te veel subsidie verstrekt als gevolg van onbetrouwbare gegevens, aldus de Rekenkamer. Over het algemeen is de controle binnen de veehouderij beter op orde dan in de plantaardige sector.

Lees ook Voor het eerst goedkeurend over EU-uitgaven

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Boerenverstand

    Denk dat de rekenkamer erg goed werk gedaan heeft.Vooral als je met mensen hebt te maken die de zaak belazeren.Maar de voorwaarden en Brusselse regels bij controles mag deze rekenkamer ook wel eens door rekenen.Als je bij controle drie verschillende oppervlakten voor het zelfde perceel hebt dan klopt er iets niet.
    Wat te denken aan die GLP voorwaarden waar staan de regels afgedrukt. Hoe moet je weten of je nu de oprit van de boerderij wel of niet met roundup mag sproeien.Burgers hebben geen subsidie mogen dit wel.Of moeten we voor zo'n regel weer door de knieën en met de handen wieden.Mogen nuka's wel een paar dagen aangebonden staan om gedomestiseerde koeien te kunnen houden.Wilde koeien geeft slachtoffers bij mensen en veel stress bij vee.Sinds het woord veehouder bestaat is deze methode in gebruik.Een regels bedacht op een Brussels kantoor op een zonnige namiddag verbied dit.Denk dat de rekenkamer maar eens een meldpunt overbodige regels moet openen en dan schrik je dat boeren de zaak echt niet belazeren.Immers een persbericht als dit geeft een verwrongen beeld bij burgers en politiek die subsidie wel of niet toekennen.

Of registreer je om te kunnen reageren.