Home

Achtergrond

VTA verlengt inschrijving pootgoed

De Verenigde Telers Akkerbouw heeft de inschrijftermijn verlengd tot eind november voor de leden die pootaardappelen willen bestellen via de vereniging.

In eerste instantie sloot de inschrijftermijn half november.

De leden kunnen dit jaar voor het eerst pootaardappelen bestellen bij de VTA zonder dat ze vast zitten aan een terugleverplicht van de aardappelverwerkende industrie. De vereniging telt zo’n 900 leden die aardappelen telen.

Volgens Meeuw de Bruyne, voorzitter van de handelscommissie van de VTA, is er redelijk veel belangstelling onder de leden voor de levering van pootgoed. "Eind november hebben wij op een rij hoeveel pootgoed van welke rassen en welke maat onze leden willen. Dan gaan we in gesprek met enkele pootgoedhandelshuizen om te zien wat er geleverd kan worden. We denken niet dat aan alle wensen voldaan kan worden, maar we verwachten wel dat het eerste pootgoed dat via de VTA is verhandeld komend voorjaar de grond in gaat."

De VTA wordt geen nieuwe pootgoedhandelaar, zegt De Bruyne. "We organiseren alleen maar de levering en stimuleren zo de vrije marktwerking in de aardappelsector."

De terugleverplicht houdt in dat aardappeltelers alleen kunnen beschikken over pootgoed van beschermde rassen, als ze akkoord gaan om alle aardappelen die ze oogsten te leveren aan de industrie die het pootgoed heeft geleverd. Uit een enquête die de VTA vorig jaar heeft gehouden is gebleken dat de leden erg veel moeite hebben met de terugleverplicht.

LTO en de Vavi, de organisatie van aardappelverwerkers, hebben deze maand onder andere afgesproken dat de terugleverplicht volgend jaar niet meer geldt. De Bruyne: "Die afspraak is mede tot stand gekomen door de leveringsactie van de VTA. Onze leveringsmogelijkheid is een aanvulling hierop. Want er zijn ook telers die geen contract willen met de fritesindustrie en die wel pootgoed van licentierassen willen."

Of registreer je om te kunnen reageren.