Home

Achtergrond 190 x bekeken

Toeslagrechten: start betaling 2008 ondanks fout

Dienst Regelingen (DR) kende € 0,13 te veel bedrijfstoeslag toe per 1.000 kilo melkquotum voor 2007 en 2008. Over 2007 hoeft niet terugbetaald te worden, over 2008 alleen als de Europese Commissie dit daadwerkelijk wenst. In dat geval vindt terugvordering alleen plaats van melkveebedrijven die € 100 of meer teveel ontvangen, naar schatting 22 procent van de bedrijven. De uitbetaling van de toeslagrechten over 2008 start in december, inclusief de fout berekende toeslag voor melk. Ruim 45.000 relaties (70 procent) krijgen hun geld al in december, waarmee DR op het beloofde schema ligt van september.

DR verbetert ook de communicatie over de betaling. Vorig jaar kregen ondernemers eerst de betaling en moesten daarna nog enige tijd wachten op de beschikking met de berekening. Nu krijgen ondernemers de beschikkingen voorafgaand aan of hooguit enkele dagen na de betaling. Agrarische ondernemers kunnen individuele informatie over de stand van zaken van hun betaling vinden in hun persoonlijke dossier op de website van Het LNV-Loket (www.minlnv.nl/loket, Mijn dossier).

MelkpremieDe melkveehouders kregen over 2007 ongeveer € 0,13 per 1.000 kg melkquotum te veel bedrijfstoeslag toegekend dat de meesten pas in 2008 ontvingen. De oorzaak hiervan is dat met een onjuiste factor is gerekend bij de indaling van de melkpremie in de toeslagrechten. Het gaat om 21.500 bedrijven die een te hoge bedrijfstoeslag ontvingen. De te royale betaling bleek tijdens een Europees controlebezoek.

De Europese Commissie (EC) gaf aan dat dit geen consequenties heeft voor de uitbetaling van de Bedrijfstoeslagregeling over 2007 voor melkveehouders. Het ministerie is in overleg met de EC of het nodig is dat de toeslagrechten over 2008 worden aangepast. Het bedrag dat de ondernemers over 2008 te veel ontvangen, moet in dat geval worden terugbetaald. Wanneer het bedrag lager is dan € 100, vindt overigens geen terugvordering plaats. Het gaat hier om ongeveer 78 procent van de bedrijven. Bij een beperkte groep van ongeveer 20 procent moet tussen de € 100 en € 200 worden teruggevorderd. Voor de overige bedrijven komt dit bedrag hoger uit tot maximaal € 800. Ondernemers krijgen hierover apart bericht van DR in de loop van 2009.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘bedrijfstoeslag’

Meer informatie Het LNV-Loket, 25 november 2008: Start uitbetaling Bedrijfstoeslag 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.