Home

Achtergrond

Subsidie is geen speelbal

Herverdeling van de EU-hectaretoeslag is rechtvaardig. Maar waar blijft het plan?

De huidige EU-hectaretoeslag is gebaseerd op de productie in 2000, 2001 en 2002. Maar de houdbaarheid van een toeslag op basis van historische productie neemt met het jaar af. Hoe moet een boer op een feestje in 2013 uitleggen dat hij subsidie krijgt, omdat hij begin deze eeuw zoveel kilo’s melk, graan of vlees produceerde?

Logisch dus dat de Nederlandse overheid al jaren pleit voor een andere verdeling van de hectaretoeslag. Ook deze week zal ze dat doen tijdens de Health Check, de evaluatie van het EU-landbouwbeleid. Er is nog veel onduidelijk, maar de richting zal waarschijnlijk zijn dat iedereen dezelfde basistoeslag krijgt. Afhankelijk van bepaalde maatschappelijke prestaties komt daar een bedrijfstoeslag bij. Een prestatiebeloning dus. Voor het boeren in gebieden met handicaps. Als vergoeding voor groenblauwe diensten. Als stimulans voor een nog meer diervriendelijke veehouderij. Kort gezegd: een boer in de Beemster met geringe beperkingen voor zijn bedrijfsvoering krijgt een geringe bedrijfstoeslag, een boer in Waterland met veel beperkingen krijgt de hoogste bedrijfstoeslag.

Dat op termijn afscheid wordt genomen van subsidie louter op basis van historische productie, is onontkoombaar. Dat is niet meer te verkopen aan de Europese belastingbetaler. De richting die de Nederlandse overheid heeft gekozen is goed. Maar het ontbreekt aan een goed onderbouwd en uitgewerkt plan hoe de hectaretoeslag opnieuw te verdelen. Welk bedrag krijgt een boer voor welke maatschappelijke prestatie? Wie bepaalt dat en hoe wordt dat gecontroleerd?

Tot op de dag van vandaag is er geen sluitend antwoord. En zolang dat er niet is, is een hectaretoeslag op basis van historische productie nog steeds het meest rechtvaardig. De Europese subsidie voor boeren mag onder geen geding een speelbal worden om uitvoering van allerlei maatschappelijke wensen en verlangens te bekostigen.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.