Home

Achtergrond

Starre houding van LNV ergert vleeskuikensector

De vleeskuikensector heeft moeite met de starre houding van het ministerie bij de implementatie van de welzijnsrichtlijn.

Dat schrijft Jos Ramekers namens het Productschap Pluimvee en Eieren (PVE) in een brief aan minister Verburg. Volgens de Europese richtlijn moeten lidstaten van tevoren een monitoring uitvoeren bij bedrijven die de maximale bezettingsdichtheid van 42 kilo per vierkante meter willen hanteren. Het PPE heeft echter van LNV-medewerkers vernomen dat die monitoring niet voor 30 juni 2010 afgerond zal zijn, met als gevolg dat de bezettingsdichtheid maximaal 39 kilo wordt. Voor de sector is dat onacceptabel.

Het PPE heeft daarom aangeboden de monitoring namens het ministerie uit te voeren. Dit is echter niet toegestaan, omdat de AID de monitoring moet uitvoeren. "De sector kan geen begrip voor opbrengen voor een dergelijk starre opstelling", schrijft Ramekers. Hij stelt voor dat de PPE de monitoring tot 30 juni 2010 uitvoert, waarna de AID het overneemt.

Een ander discussiepunt met betrekking tot de richtlijn is het extra criterium dat Verburg aan de maximale bezetting wil koppelen. De sector betreurt dit, schrijft Ramekers, maar beschouwt het inmiddels als een politiek gegeven. Over de keuze van Verburg om voetzoollaesies als parameters te nemen heeft de sector echter grote bedenkingen. Het is onduidelijk of deze aandoeningen met managementmaatregelen voorkomen kunnen worden.

Bovendien blijkt uit Deense ervaringen dat eisen ten aanzien van voetzoollaesies leiden tot het geven van minder drinkwater, minder eiwitrijk voer en meer antibiotica aan de kuikens. Omdat dit volgens de sector ongewenst is, stelt het PPE brandhakken voor als alternatief. Volgens Ramekers is dit meer bevorderend voor het welzijn en beter te sturen door de pluimveehouder.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.