Home

Achtergrond 9 reacties

Soortenbeleid op de helling

Het beleid om dieren en planten te beschermen is te ver doorgeslagen. Dat vindt PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi.

Ze pleit voor een herziening van de lijst beschermde diersoorten. Daarmee is een Kamermeerderheid gekant tegen de huidige soortenbescherming. CDA, VVD en SGP ageren hier al langer tegen.

De Kamer debatteert donderdag met minister Gerda Verburg (LNV) over de natuurwetgeving. Verburg gaf eerder al te kennen een nog te bepalen aantal soorten niet langer wettelijk te willen beschermen.

Als voorbeeld van te ver doorgeslagen beleid noemt Jacobi de bescherming van roeken, ganzen en vossen. "De grote aantallen richten veel schade aan. En het is toch vreemd dat we miljoenen investeren in weidevogelbeheer en tegelijk de vos beschermen?"

Ook SP-Kamerlid Hugo Polderman heeft zijn bedenkingen bij het soortenbeleid en voelt, net als andere partijen, wel voor een meer gebiedsgerichte benadering. "Het soortenbeleid is vrij statisch. Maar om het nu maar los te laten gaat mij te ver."

De Kamer debatteert ook over het voorstel van Verburg om de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet samen te voegen in één natuurwet. De meeste fracties kunnen instemmen met deze beoogde vereenvoudiging. Janneke Snijder (VVD): "We hebben het wel heel ingewikkeld gemaakt."

Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten, sprak zich onlangs in de Volkskrant ook uit voor een vereenvoudiging van het soortenbeleid. Dit om het tegenhouden van wegen en bouwplannen vanwege de vondst van een zeggekorfslak te voorkomen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  bij ons vreten de vossen, kraaien,buizerds en haviken alle jonge weidevogels op,de jonge weidevogels hebben geen schijn van kans,de weilanden en akkers worden gewoon schoongeveegd

 • no-profile-image

  boerinnetje

  Ik ben het helemaal met eens we zijn tever door geschoten. Helaas wordt er nu wel na gekeken omdat Natuurmonumenten wil gaan bouwen hoe zo hebben zij het voor het vertellen????.Boeren klagen al jaren over overlast.

 • no-profile-image

  M Kooy

  Na de invoer van de fauna en flora wet was het meest gehoorde comentaar van de mensen uit het veld dat het niet lang zou duren voordat de er een genuanceerder beleid zou komen. En zie het is zover, allen ik er heb geen zin meer in om de rotzooi van dit te ver doorgeslagen beleid op te ruimen. Laat de schreewers van toen hun eigen fouten maar recht zetten. Sterkte daar mee.!

 • no-profile-image

  Herman Galjaard

  Wat te denken van aalscholvers van oorsprong uit de Oostvaardersplassen.
  Tot aan Oostenrijk aan toe zijn de vlagzalmen in rivieren en beken bijna uitgeroeid.
  Google naar Oostvaardersplassen Fauna en er wordt gesproken over Zoogdieren en Vogels. Het zijn plassen dus denk je aan Vissen. Helaas... alles weggevreten.
  Behalve een verdwaalde karper die te groot is om opgevreten te worden NIETS meer.
  Biodiversiteit Millieu boys and girls ???

 • no-profile-image

  bart

  Alleen het woord soortenbeleid klinkt al niet goed.Het lijkt mij belangrijk dat er een integraal beleid komt.Niet een diertje beschermen ten koste van alles,maar integraal.Probeer in zijn geheel in beeld te krijgen wat er beschermd moet worden en richt daar je beleid op.Bescherming van de vos bijv. kan schade veroorzaken voor de weidevogels.

 • no-profile-image

  gaatze

  eindelijk hebben ze het licht gezien.. nu moeten ze er nog op reageren...

 • no-profile-image

  Ulk

  Gert bij mij op de boerderij precies het zelfde.
  Vanuit de tractor cabine zie je elke dag een moordfilm.
  En de boeren maar de schuld geven.

 • no-profile-image

  barneveld

  Hoe diep moet het wel niet in iemands bovenkamer geslagen zijn,om vanwege de vonds van een slak een kompleet bouwproject stil te leggen.

 • no-profile-image

  Rinie

  Zoeken naar oorzaken is altijd beter dan brandjes blussen. Waarom hebben we de laatste jaren bijvoorbeeld zoveel roekenplagen her en der?
  Zullen we eens de proef op de som nemen en massaal de voerkuilbulten bij melkveehouderijen eens een jaar steeds na gebruik goed afsluiten? De roeken en kraaien smullen er namelijk heerlijk van en blijven daarom zitten waar ze zitten.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.