Home

Achtergrond 262 x bekeken

Sector scherpt systeem residutests Rusland aan

De handel in groente en fruit en het ministerie van LNV werken aan aanscherping van het geplande monitoringsysteem voor residuen.

Het beoogde sys­teem moet in de plaats komen van de Russische eis voor een voedselveiligheidscertificaat. Volgens Leo Welschen, secretaris van handelskoepel FrugiVenta, wordt het plan van aanpak voor het monitoringssysteem verfijnd in reactie op Russische eisen.

Vanaf 15 november vraagt Rusland veiligheidscertificaten voor tomaten, appels, wortelen, rode bieten en koolsoorten. Die certficaten moeten geleverd worden door erkende laboratoria na partijcontroles.

De stap van de Russen was een verrassing, omdat juist een pakket van afspraken was afgesproken dat beter werkbaar is voor Nederlandse bedrijven, namelijk een monitoringssysteem en een register van exporteurs. Nu is in overleg met het ministerie van LNV afgesproken het monitoringssysteem verder aan te scherpen om betere garanties te bieden voor de voedselveiligheid.

Dat systeem is gebaseerd op Food Compass. De Stichting Monitoring Voedingstuinbouw maakt op basis van de verkregen geanonimiseerde productgegevens van aangesloten bedrijven een monitoringsprogramma. Dit gebeurt in overleg met een deskundigenpanel en de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA).

De residu-uitslagen leiden tot een risico-analyse en een bemonsteringsschema. Zo verwacht de sector beter grip te hebben op de voedselveiligheidsrisico’s van residuen van bestrijdingsmiddelen. De handelskoepel FrugiVenta krijgt veel telefoontjes van verontruste exporteurs. Welschen: "We worden platgebeld. Exporteurs en veel klanten willen weten hoe de vlag er bij hangt." Volgende week organiseert FrugiVenta met het Productschap Tuinbouw een voorlichtingsbijeenkomst over de producteisen.

Of registreer je om te kunnen reageren.