Home

Achtergrond

Schenkingsrecht kan vervallen bij wijziging huwelijksgoederenregime

Veel echtparen wijzigen tijdens de loop van hun huwelijk het huwelijksgoederenregime. Denk bijvoorbeeld aan de startende ondernemer die wegens risicospreiding overgaat van een algehele gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. Aan de andere kant komt het regelmatig voor dat men overgaat van huwelijkse voorwaarden naar een gemeenschap van goederen. Fiscaal gezien kan er sprake zijn van een schenking. Belasting ervan laat het ministerie van Financiën in bepaalde situaties vervallen.

Hoofdregel bij een wijziging van huwelijkse voorwaarden is dat er sprake kan zijn van een belaste schenking. Te betalen schenkingsrechten kunnen dan verschuldigd zijn. Dit is niet in alle gevallen gewenst volgens de staatssecretaris Jan Kees de Jager. Vandaar dat hij een goedkeurend besluit heeft uitgevaardigd. In dit besluit is het beleid opgenomen over schenkingen tussen echtgenoten bij wijziging van hun huwelijksgoederenregime.

De goedkeuring luidt als volgt:“Ik keur met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (de hardheidsclausule) goed dat op verzoek geen schenkingsrecht wordt geheven als de in algehele gemeenschap gehuwden alsnog huwelijkse voorwaarden opmaken in de volgende twee situaties:

  • 1. Aannemelijk is gemaakt dat die wijziging verband houdt met het herstel van aanspraken van kinderen uit eerdere huwelijken op het vermogen van hun ouder en die aanspraken als gevolg van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen onbedoeld verloren zijn gegaan.
  • 2. Op grond van een misverstand zijn voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden gemaakt. Als binnen drie jaar na het sluiten van het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt en op dat moment geen sprake is van duurzaam gescheiden leven of echtscheiding, wordt een misverstand verondersteld.
De goedkeuring voor beide situaties geldt als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • De huwelijkse voorwaarden worden gemaakt op de voet van Titel 8, afdeling 1 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Iedere gemeenschap wordt uitgesloten.
  • Na de verdeling zijn partijen ieder gerechtigd tot hetzelfde vermogen als waartoe zij gerechtigd zouden zijn geweest, indien zij al bij het aangaan van het huwelijk iedere gemeenschap hadden uitgesloten.
  • De huwelijkse voorwaarden en de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap zijn afgewikkeld binnen zes maanden na de dagtekening van de goedkeurende beschikking van de belastingdienst.”
Bij een wijziging van het huwelijksgoederenregime moet uitdrukkelijk rekening gehouden worden met dit goedkeurende besluit. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan kan dit de heffing van schenkingsrecht tot gevolg hebben.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform Landelijke Landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘huwelijk’

Meer informatie Ministerie van Financiën, 14 oktober 2008:
Besluit van 14 oktober 2008, nr. CPP2008/1426M, Stcrt. nr. 207. Schenkingen tussen echtgenoten bij wijziging huwelijksgoederenregime

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.