Home

Achtergrond 58 reacties

Schenk: straks elk jaar een procentje meer melken

De melkquotering wordt de komende jaren verruimd in vijf of zes stappen van telkens één procent.

Ook wordt de vetcorrectie aangepast. Deze verwachting spreekt voorzitter Siem-jan Schenk van de LTO-vakgroep Melkveehouderij uit aan de vooravond van nieuwe Europese besluitvorming over de melkquotering. Schenk heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met Europese vertegenwoordigers en bestuurders uit andere lidstaten.

Een aantal landen komt overigens meer in verzet tegen verruiming van de melkquotering. Zo staat de Franse overheid onder druk van ontevreden boeren, die vinden dat hun inkomens te veel dalen. Ook in Duitsland is er druk om geen te grote verruiming van de quotering toe te staan, vooral in Beieren. Toch verwacht Schenk dat de verruiming doorgaat. De Europese Commissie steekt hier hard op in, gesteund door diverse lidstaten. Bovendien wil Frankrijk als EU-voorzitter beslist een akkoord bereiken, meent hij. Overigens zijn er drie EU-landen die de quotering na 2015 willen verlengen: Finland, Polen en Oostenrijk.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan

  Hoe wist Siem-Jan Schenk zo precies wat de uitkomst van de EU ministers zou zijn??? ____ Dit zei Siem Jan op 15nov2008:De melkquotering wordt de komende jaren verruimd in vijf of zes stappen van telkens één procent.
  Ook wordt de vetcorrectie aangepast. Deze verwachting spreekt voorzitter Siem-jan Schenk van de LTO-vakgroep Melkveehouderij uit aan de vooravond van nieuwe Europese besluitvorming over de melkquotering. Schenk heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met Europese vertegenwoordigers en bestuurders uit andere lidstaten. __________ Dit was de uitkomst op 20 nov 2008 09:32

  Afgesproken is dat de tot 2015 het quotum met 1% per jaar wordt verhoogd. Daarboven wordt het Nederlandse quotum verhoogd met 1,5% door een technische aanpassing van de vetcorrectie. Per 1 april 2015 wordt de melkquotering beëindigd. ____

  Wie besluit nu wat????? En wie zijn de bestuurders???

 • no-profile-image

  vd zanden

  Het beste is om het quota er zo snel mogelijk eraf te doen zoveel te langer het duurt des te meer pijn komt er straks heb al vaker gezegd de melkprijs word niet bepaald door de EU maar door de wereldmarktprijs en daar zit men niet stil met het opvoeren van de melkproductie en geloof maar niet dat de melkprijs de komende jaren spectaculair zal zijn

 • no-profile-image

  LTO

  Het aantal leden wat aanwezig was is niet zozeer van belang. Het percentage stemmen was een afspiegeling van de ledenstem. Zo gaat dat altijd.
  En de DBB is een afsplitsing van melkveehouders met een afwijkende mening, geen wonder dat de mening en stemming anders is. Waarom zou ze anders nog bestaan.

 • no-profile-image

  Graats

  @Melkveehouder: Het Europese landbouwbeleid heeft met haar de producentenprijzen wezenlijk beïnvloedt. Deze lagen in de melkveesector immers structureel boven de wereldmarktprijs.
  De melkprijs was zo slecht omdat de EU haar marktinstrumenten niet correct gebruikte waardoor deze hun functie verloren.

 • no-profile-image

  josenriny@yahoo.com

  Jongens, het gaat toch gewoon door, we hebben daar geen invloed meer op.
  Dus, laten we dan ook maar geen quotumkosten en andere beperkingen meer hebben. Tuurlijk is het mooi een leuke melkprijs te ontvangen, maar dat is een achterhaalde gedachte (zie acties in duitsland en wat aldi etc. nu doen). Dus: weg met quotering, stel voor import dezelfde eisen als die aan de onze worden gesteld, en dan moeten we maar kijken wat de markt doet.

 • no-profile-image

  x

  Wat hebben we aan een leuke melkprijs met torenhoge melkquotumkosten.
  Het is allemaal geld wat uit de landbouwsector gaat (stoppende boeren)

 • no-profile-image

  melkboertje

  ja er zijn boeren die zo gek zijn dat ze voor niks hard willen werken ik heb liever een quotum en een goede melkprijs maar het is zo als ieder voorstander van het melkquotum bedankt voor het lidmaatschap van de lto dan helpt dit vast iets voor het behoud van het quotum ik heb al bedankt en sommige boeren denken dat ze ondernemers zijn???????????? nou de olie leveransiers zijn wel ondernemers en die remmen de productie af voor een betere prijs

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Okee wereldburger zijn er dan maar 2 die het werkelijk snappen kijk naar de varkenshouderij en de pluimveehouderij daar gaat de schaalvergroting alleen maar door het is groter of stoppen een tussen weg is er niet dus eraf het quotum zodat diegene die wel willen groeien dit kunnen zonder te hoeven te investeren in quota

 • no-profile-image

  Jan

  @ VD ZANDEN even een vraag. Waarom ben jij boer, om een goed inkomen te halen of om hard te werken en te groeien, waarbij je altijd maar moet afwachten of er een goed inkomen overblijft??? Waarom wil jij eingelijk groeien??? Graag antwoord.

 • no-profile-image

  Veehoudertje

  Waarom zijn veel veehouders bang voor een concurrentie met de wereld? Kijk naar het oosten van europa. Daar is grond genoeg en toch weten niet veel veehouders daar een kostprijs te halen die lager ligt dan die van een gemiddeld bedrijf in Nederland. De melkprijs kan over meerdere jaren toch niet verder zakken dan de gemiddelde kostprijs. Wanneer je die in de hand hebt hoef je toch niet te vrezen?

 • no-profile-image

  wakkere boer

  Siem Jan is gelukkig al wakker en als ik jouw was zou ik ook eens wakker wordem. En die bergen zand eens uit je ogen vrijven.

 • no-profile-image

  Graats

  Klopt als een bus Frank: je moet niet willen concurreren met collega’s welke aan minder (of zelfs bijna geen) productie-eisen hoeven te voldoen. Echter jou stelling dat een hogere voedselprijs minder economische groei betekend trek ik in twijfel. De geschiedenis heeft ons geleerd dat in tijden van recessie de landbouw relatief het zwaarst wordt getroffen, met de wetenschap dat de landbouw in de meeste EU-landen een belangrijke economische basis is. Daar kun je dus absoluut wél bij de EU-politiek mee aankomen. Helemaal wanneer je beseft dat het Europese landbouwbeleid slechts invloed heeft op 3 procent van de kosten van het levensonderhoud!

 • no-profile-image

  goede boer

  Allemaal leuk en aardig dat LTO voorstander is om het melkqotum te verruimen en uiteindelijk af te schaffen. Maar er zitten ook keerzijden aan deze medaille. Een keerzijde kan zijn dat het er dan op gaat lijken dat dan een tal Nederlandse melkveehouders de race naar de wereldmarkt niet vol kunnen houden. En gedwongen zullen zijn om er maar mee te stoppen. Wil je het productie volume van de Nederlandse melk dan nog op peil houden, dan zullen de blijvers de melkproductie van de stoppers moeten overnemen. En dat is nog maar de vraag. Het ministerie van LNV heeft grootse plannen met natuuruitbreiding en dan zal de vrij komende grond van de stoppende melkveehouders wel eens voor natuurdoeleinden gebruikt gaan worden. Waarna de blijvende melkveehouders dan niet meer in staat zullen zijn om de hoeveelheid melk te produceren die er vandaag de dag geproduceerd wordt. In dit scenario kan dan de totale melkproductie in Nederland wel eens met een 10 procent gaan dalen. Precies het tegenovergestelde wat LTO voor ogen heeft. Een ander keerzijde van deze medaille is deze. Mocht de Nederlandse melkveehouderij er door toevalligheden wel in slagen om op een of andere manier de Nederlandse melkproductie uit te breiden. Dan betekent dat er vanwege meer benodigd veevoer en meer mestafzet er een druk onstaat op andere landbouwsectoren in Nederland, de akkerbouw en intensieve veehouderij. En er navenant een aantal akkerbouwers en intensieve veehouders er mee zullen moeten stoppen om de uitbreiding van de Nederlandse melkproductie mogelijk te maken. LTO maakt volgens mij met uitbreiding en afschaffen van melkquotum een sprong in het diepe. Ik vraag me af of LTO wel de juiste afwegingen heeft gemaakt inzake het uitbreiden en afschaffen van het melkqotumten opzichte van andere boeren en sectoren.. De risico`s lijken mij te groot. En niet echt in het belang van alle boeren in Nederland als zelfs in deze de landbouwsectoren in Nederland tegen elkaar worden uitgespeeld.
  Het lijkt er meer op dat LTO verworden is tot een verlengstuk van het ministerie van LNV . Zodat bij monde van Schenk de Nederlandse boeren in een richting geduwd kunnen worden die LNV het beste uitkomt. De tegenhanger van LTO de DDB zwalkt ook nog met de voorgenomen uitbreiding van het melkquotum. Maar de kostendekkende melkprijs als leidende draad in hun streven spreekt mij meer aan. Denk daarbij ook maar eens verder dan de economie van je eigen boerderij. En betrek, zoals ik heb gedaan, de economie van je buurman en alle andere boeren in Nederland er ook maar eens bij. Dan kom je tot de conclusie dat alle boeren in Nederland met elkaar meer geld uitgeven dan alle boeren in Nederland met elkaar verdienen. En inkomsten en uitgaven van alle Nederlandse boeren tezamen lang niet in evenwicht is. Dat mag eerst wel eens door LTO doorbroken worden. En dat lijkt mij belangrijker voor de Nederlandse landbouw dan uitbreiding en afschaffen van het melkquotum.

 • no-profile-image

  sander de boer

  Geen gezeur vrij markt effe slikken en dan zijn nog genoeg koeboeren over.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik ben het met je eens Gerrit. Het is een vreemde situatie. Het Europees quotum komt niet vol en toch is men tegen verruiming. En de hoge quotumprijzen in enkele ondernemende lidstaten doet men af als een nationaal probleem, terwijl melken voor een lagere prijs ineens een europees probleem zou zijn. Ondanks het feit dat de hoogte van de melkprijs niets zegt over de marge, en de levensvatbaarheid. Men blijft maar praten over de hoogte van de melkprijs. Niemand rept zich over de oplopende kostprijs. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de winst van schaalvergroting opgeslurpt wordt door de kosten van quotumaankoop waardoor het kapitaal de agrarische sector uitrolt en de solvabiliteit onder druk staat. Als deze luchtbel straks knapt door lagere melkprijzen, dan hou ik mijn hart vast voor melkend Nederland. Ik ben wel benieuwd hoe de reactie's achter een paar maanden zullen zijn, als er weinig verruiming komt en de voorspelling dat de melkprijzen onderuit gaan waarheid wordt. Wie of wat is dan de schuldige, en gaan we dan roepen voor verruiming als het te laat is? Big Brother has a big smile.

 • no-profile-image

  Boer

  En als het inkomen elk jaar met maar 5 tot 10% zakt dan is de schok ook niet zo groot.

 • no-profile-image

  boer

  Pffff, wordt vermoeiend. Lees eens rechts onder de weblog "verschuiving van de macht" en trek je conclusie.

 • no-profile-image

  Jan

  @dv Zanden, Je zegt het zelf al, je bentalleen maar hard gegroeid om te overleven. Is je inkomen ook zo hard meegegroeid en is de werkdruk en (geestelijke druk van hoge leningen) ook net zo hard meegegroeid??? Nou dan wens ik je veel succes. --------Of je nou boer, tuinder pluimveehouder of melkveevoeder bent om de kostprijs zo laag mogelijk te houden zul je moeten groeien -------- Larikoek, met een Canadees quotumsysteem kun je zelfs met 40 koeien nog een goed inkomen halen. Daar hoef je niet te groeien om een goed inkomen te houden. Maar kennelijk ben je beperkt in je denken. Alles is mogelijk en er zijn geen beperkingen als we maar willen en als we maar voor openstaan voor andere dan de dominant gangbare ideeën.

 • no-profile-image

  laambert

  nou weg die schenk hij red hem wel met zijn lto loon die wij betalen

 • no-profile-image

  henk

  Ieder jaar 1 procent eraf is nog beter, qutum blijft dan en er kan meer land naar natuur. boeren en burgers blij in het land van ot en siem. Andere landen buiten europa gaan wel met de tijd mee en vullen de groeiende vraag wel op.

 • no-profile-image

  nuchtere en bezorgde veehouder

  Het is wel duidelijk waarom de melkquotering is ingesteld. Er was en enorme overproduktie! Waarom zou dit anders worden na 25 tot 30 jaar na invoering? Hij is ingevoerd omdat door technische vooruitgang ( snijmais en ligboxenstal) grote uitbreidingen van melkkoeien het gevolg waren! De markt liet dit niet toe! Dit is nu precies het zelfde, maar de hoogte van de melkprijs wordt bepalend voor het volume. Als de melkprijs laag is stoppen er veel van armoede!!!!! Met al de gevolgen vandien. Wil je dit of ga je voor een redelijke vergoeding. Dan moet je het volume kunnen beheren waarbij toch altijd de kostprijs teld. Niet meer produceren dan de markt vraagt is een ijzeren wet. Boeren,ben niet gek laat je niet op jutten door die gene die alleen maar van je willen profiteren. Anders blijft in duur Nederland geen melkveehouder meer over!!!

 • no-profile-image

  wereldburger

  Jij snapt 't, hoe vervelend deze conclusie ook is. Beter een korte pijn dan een lange.

 • no-profile-image

  LTO

  Beste Derks, als je vorig jaar de vergadering had bezocht dan wist je dat Schenk doet wat ie moet doen nl. de mening van een grote meerderheid van de melkveehouders uitdragen en verdedigen. Schenk is dus helemaal niet arrogant, hij heeft heel goed geluisterd naar zijn leden!

 • no-profile-image

  ook LTO

  Nu was ik ook bij de ledenraadpleging van LTO waar het ging om, wat te doen met het melkquotum. De meningen waren verdeeld!! Het aantal leden welke naar de regiobijeenkomst waren gekomen was mijns inziens erg laag. Ook heb ik destijds een bijeenkomst van DDB bezocht, de zaal was te klein en de mening eensluidend, het quotum moet blijven. Op het moment dat LTO dan als gesprekspartner optreedt namens de melkveehouders, dan was dit dus namens een klein percentage LTO leden.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Wanneer wordt Siem-jan wakker?

 • no-profile-image

  Frank

  Wie zegt het huidige quotumsysteem te willen behouden? Volgens mij begrijpen jullie er niets van!! Jullie willen dus produceren voor een markt waar je niets aan kunt verdienen of zelfs geld bij moet. En dit alles om het marktaandeel te vergroten. Dit is leuk als je in een land leeft waar alles nog kan. Kijk hier maar eens rond aan wat voor wetgeving word gedacht door al die doorgeslagen figuren. Wat doet dat nu al aan je kostprijs en wat zal dit in de toekomst doen? Als je dan hetzelfde denkt dan Siem-Jan, voor elke prijs markten terug veroveren en dit ook nog tegen een hoge kostprijs dan ben je echt niet lekker in je hoofd. Kijk naar Nieuw Zeeland; kostprijs ongeveer 50% t.o.v. Nederland maar afgelopen zomer wel de zelfde opbrengstprijs als bij ons. Wat roept Siem-Jan: De wereldmarktprijs werkt!!!! En hij denkt zo dan markten te veroveren??? Laat hij eerst bij LTO maar eens zorgen dat wij tegen een zeer concurerende prijs kunnen produceren in plaats van maar meer produceren tegen elke prijs.
  Kijk in de industrie; zij produceren naar de vraag. In de autoindustrie staat nu, bij een wegvallende markt, de band stil. Zij gaan ook niet door met produceren voor een markt die niet wil betalen. Daf trucks ging hier in het verleden ook failliet door. Jullie willen dit waarschijnlijk ook; maar door blijven produceren ook al is er geen vraag. Dit tegen prijzen die eerder rond de 20 cent zitten dan bij de 30 cent. Produceren naar vraag en voor een prijs waar iets aan te verdienen valt is de enigste manier om een gezond bedrijf in stand te houden. Natuurlijk hoef je hier niet bij de politiek mee aan te komen, hoge voedselprijs betekend minder economische groei. Maar Siem-Jan staat toch voor de veehouder? Of is hij alleen de politiek aan het behagen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Frank, je bent niet echt duidelijk in het verhaal wat jouw mening dan is.
  Als ik het goed begrijp zeg je dat de kostprijs nu al hoog is. Wat ik mis in je verhaal is hoe je dan denkt voldoende marge op je bedrijf ( en dus niet alleen per liter) te houden om wél te kunnen blijven concurreren met andere melkveehouders en een boterham over te houden. En hoe kun je verklaren dat de melkprijs de afgelopen 20 jaar nauwelijks is gestegen ondanks een produktiestop. Sterker nog, bij de invoering van de quotering in '84 heeft Nederland 20% ingeleverd. En ik zag, en zie, geen hogere melkprijs hierdoor. En ook 3 jaar geleden was er geen verruiming van de produktie, maar wel een dramatisch slechte melkprijs waardoor iedereen begon te roepen over afschaffing van het quotumsysteem. Hoe verklaar je dit dan Frank?

 • no-profile-image

  pigg

  Meer kans op uitbreiding melkveestapel dus moet de melkveehouderij ook maar eens met NH3 aan de gang en hun eigen NH3 probleem oplossen !!! Neem je berantwoordelijkheid Schenk en laat niet een ander jullie probleem oplossen!

 • no-profile-image

  Pluimveehouder

  Heren melkveehouders, als jullie eens een keer iets verder kijken dan de neus van jullie trekkers. Een aantal wil af van de quotering, die kost nl geld. Groei betekend niet alleen meer melk, daar is land voor nodig, ruimte. Die is er in dit land niet. Met de huidige en toekomstige grondprijzen is groei net zo duur als nu met het quotum. Maar zonder quotum mag een melkveehouder 200 koeien gaan melken voor hetzelfde inkomen als nu. De kostprijs zal niet dalen, de melkprijs wel. Kijk naar de varkens en pluimveehouderij, de afnemers willen zoveel mogelijk dieren, zodat hun inkoop laag blijft. Ik zou graag een eu quotering hebben voor pluimveevlees, dat werkt iets constanter. Wees zuinig op het quotum.

 • no-profile-image

  H.C.v.d.Brink

  Ik denk dat Siem Jan van de LTO de boeren verraden heeft door het Quotum af te schaffen.Wie heeft er nog sturing op het markt aanbod van de zuivel.Siem Jan niet.
  Als er nu twee procent gekort zou worden per 1 april zou de markt al sterk veranderen.Ik heb persoonlijk nog geen enkele veehouder gesproken die blij is met de afschaffing.Niet van klein tot groot.Ieder heeft op dit moment quotum en waarom gelooft met de LTO.Men gelooft het zelf niet dat het beter is voor de sector.kijk maar naar de suikertelers.kijk maar naar de intensieve takken.Maar dat de landbouw kapot gaat aan de afschaffing van het quotum denk ik vast.Ook als er verruimd wordt of Europees verevend wordt zakt de melkprijs ver onder kostprijs.De LTO denkt en doet net of zij de boeren vertegenwoordigd,maar ik denk dat dat zeker niet zo is.Bij de PVV zetel verdeling hadden deze jongens ook een deel van de NVV achterban meegenomen.Wie durft er te zeggen dat er een eerlijke stemming moet of de veehouder voor of tegen afschaffinf en verruiming van het Quotum is.HC uit K

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste pluimveehouder. Ik denk dat de akkerbouwers in de rij zouden staan om mais op stam te leveren tegen prijs die het saldo van tarwe, mais en bieten overstijgt. Er is grond genoeg in Nederland. Het blijft een kwestie van welk gewas je wilt telen voor een fatsoenlijk saldo. Het is interessant om de argumenten van andere sectoren te lezen die pleiten voor behoud van het melkquotum. De varkenshouderij wil zelf pertinent geen quotum ondanks de slechte afzetmarkt.
  Wel pleiten ze in Den Haag voor behoud van quotering voor de melkveehouderij voor de eigen mestafzet veilig te stellen. De pluimveehouderij heeft weinig tot geen grond en desondanks zet de schaalvergroting door. Het voer wordt elders geteeld en de mest verwerkt. Ze hebben de zaakjes goed voor elkaar maar vrezen de ammoniakwetgeving. Alleen de akkerbouw kent een suikerquotering gelijk de melkveehouderij. En ook hier blijkt dat quotering geen enkele garantie meer is voor prijsvorming. De suiker uit Brazilie rukt net zo snel op als de melk uit Amerika en Nieuw Zeeland. Met als gevolg problemen met de afzet en lagere prijzen.
  Het is inmiddels wel duidelijk dat inmenging in deze discussie door andere sectoren niet in de laatste plaats ter verdediging van hun eigen positie is. En dat mag. We hebben allemaal één ding gemeen; we exporteren ons produkt binnen en buiten Europa en de grenzen zijn voor landen buiten Europa niet gesloten.
  En dat aspect verzand jammer genoeg iedere keer in discussies.

 • no-profile-image

  Jan

  @Vooruitdenker en/of @positief ingestelde melkveehouder, heb jij al eens een berekening gemaakt wat jij straks gaat verdienen als de melkprijs 25 cent is. Is de varkenshouderij nu zo'n aantrekkelijk voorbeeld voor ons. Ze zijn al hartstikke groot, maar ze verdienen nog steeds geen drol. Velen zijn blij dat ze hun bedrijf kunnen beëindigen zonder schulden!!! Moet dat ons nu tot voorbeeld zijn. En lijkt je het aantrekkelijk om als enigste melkveehouder in je dorp over te blijven. Dat je je collega's met bosjes kapot ziet gaan. Waar heb jij je kennis vandaan gehaald (van op school geleerd???)?? Waar zit jouw hart voor je collega's??? Moet iedereen dan maar kapot zodat jij je ambities zo nodig moet kunnen uitleven. En waarvoor?? Voor roem, eer of geld??? En wie maak jij daar gelukkig mee??? Wie is jouw God??? Sorry maar veel negatiever als jij kun je niet denken. Ik vind jouw meer een "iedereen en alles kapotdenker"

 • no-profile-image

  NUCHTERE

  We zitten in een economische recessie en kijk dan als melkveehouder eens naar de multinationals hoe die hierop reageren. Bijna al die bedrijven zien hun afzet afnemen en als reactie passen zij de productie aan op de wegzakkende vraag. Vandaag hoorde ik nog dat Philips dit jaar geen tv's meer produceert om de voorraad weg te werken. Wat willen veel veehouders, nog meer produceren om de vaste kosten over meer liters te verdelen m.a.g. dat de melkprijs nog verder wegzakt (vraag stijgt namelijk toch niet). Hierdoor moet er nog meer geproduceerd worden om de kostrprijs maar laag te houden. Boer blij, mag nog meer produceren en heeeeeel hard werken. Dat hij intussen niets verdient, deert hem niet want hij mag heeeeel hard werken en heeft toch maar eens de meeste koeien van het dorp en een hoop aanzien. Op feestjes zie je die boeren niet meer geen tijd, vakantie kan ie niet betalen, een hulpje is veeeeel te duur.
  WILLEN WE HIER NAAR TOE, GA DAN VOORAL VOOR DE ONGEREMDE PRODUCTIE!!!!!!!

 • no-profile-image

  nico wiering

  Alstublieft LTO verkondig de schaarste en niet ieder jaar een procent erbij. OP deze manier maak je je leden arm. Melken in een mandje, 7dagen in de week en niets verdienen. Siem Jan wordt wakker. Ga eerst een procent eraf halen. Dan verdienen we nog wat. kijk naar alle vrije produkten je gaat eraan.

 • no-profile-image

  G.H.Hoevink

  Er moet volgens Siem Jan Schenk steeds
  meer melk komen..De domste mensen hebben de vaste mening.

 • no-profile-image

  boer

  Ja hoevink,het lijkt er op dat de doelstelling is dat elke afrikaanse buik zal worden gevuld en elke hut zal worden witgeschilderd met nederlandse melkpoeder.Niemand zal er wakker van liggen of die melk tegen een kostendekkende prijs was geproduceerd,of dat de producent ervan de sleutels moest inleveren bij de bank.

 • no-profile-image

  henk

  @ bezorgde melkveehouder, de melkprijs is geen $0.19, maar $0.37, maar zal per staat verschillen enhet zal nog wel een paar maanden naar beneden gaan ,maar de voerkosten dalen ook lekker mee. In nederland zijn al jullie vaste kosten veel te hoog, en dat willen jullie naar beneden hebben door meer koeien te melken ,maar dan moet je die melk ook kwijt en dan moet je de prijs weer verlagen om de markt te veroveren en dat is wat nou net niet wat je opbrengst toelaat. er is geen land die meer voor jullie melk wil betalen , omdat het beter van kwaliteit is wat sommigen denken. Gewoon quotum korten per jaar en meer natuur ,dat word toch ook goed betaalt wat ik hoor en meer recreatie.

 • no-profile-image

  Boer

  Graats.Ik heb de reactie uitgelokt en gekregen.Sommige mensen weten echter niet wat het betekend om 1% meer te gaan melken.Ik heb kort en krachtig aangegeven wat er naar mijn mening gaat gebeuren.Ik ben het helemaal eens met Jan uit Mastenbroek.De toekomst zal het leren maar voor mij staat als een paal boven water dat die man meer inzicht heeft in de situatie dan Siem Jan Schenk.Schenk heeft volgens mij de opvatting dat de WET van vraag en aanbod niet opgaat voor de melkveehouderij.Tegelijkertijd staat er in de krant dat de OPEC de productie gaat INKRIMPEN tot er weer 70 tot 90 dollar per vat betaald gaat worden.Verder las ik nog ergens een opmerking van Melkveehouder die zei dat EU landen die hun quotum niet volmolken de resterende quota niet wilden afstaan aan landen die over het quotum heengaan .Ik wil daarover opmerken dat in Canada boeren volgemolken quotum kunnen ruilen voor niet volgemolken quotum van iemand anders als dat beschikbaar is.Dat zorgt voor een hele constante aanvoer.De boer die te veel melkt betaald op die manier geen boete en de boer die te weinig melkt maakt op die manier toch zijn quotum vol.Er is geen enkele reden dat zoiets niet uitvoerbaar is in EU verband.Als de quota weg is hebben jullie nooit meer een poot om op te staan.

 • no-profile-image

  Smeenk

  Produktie hoeveelheden en prijsniveau.

  De prijzen voor kunstmest gaan omlaag.
  Yara, een grote kunstmestfabrikant beslist haar produktie te verlagen om zodoende de prijzen weer op een interessant niveau te krijgen.

  Het ijzer wordt weer goedkoper.
  Het metaalbedrijf Arcelor-Mittal besluit een aantal staalfabrieken en hoogovens tijdelijk stil te leggen om de markt meer in evenwicht
  te brengen en zodoende de prijzen te laten stijgen.

  Aardolieprijzen dalen de laatste tijd sterk.
  Wij zijn daar niet ontevreden over. Onze trekkerdiesel volgt deze tendens, enigszins afgezwakt door de stijging van de dollar.
  De OPEC landen beslissen de produktie aanzienlijk te verlagen om een verdere daling te voorkomen en de prijzen weer richting
  de 80 dollar / vat te laten komen.

  De melkprijzen dalen de laatste tijd flink.
  Brussel besluit de produktie te verhogen door alle producenten 2.5% extra quotum toe te kennen. De melkveehouders (de meeste)
  proberen domweg het maximum te produceren. Een aanzienlijk aantal veehouders (vooral in noord-europese landen) strijden zelfs voor
  een sterkere produktiestijging (1% (of meer) per jaar gedurende 5 jaar) de komende jaren.

  We moeten niet klagen als de melkprijs blijft dalen.
  Misschien moeten we eens rustig gaan zitten nadenken, als veehouder en ondernemer.
  Om lonende melkprijzen te krijgen, moeten we dan altijd het maximum produceren of moeten we naar marktbehoefte produceren (of iets daaronder)

  Als ieder voor zich besluit om 95% van zijn melkquotum te produceren, zijn de melkoverschotten snel uit de markt. De melkprijzen kunnen weer stijgen.
  Sinds een aantal jaren reageert de markt heftig op kleine verstoringen in het marktevenwicht. Een overschot van 5% doet de prijs met 30% of meer dalen.

  Welke situatie is volgens u gunstiger ?
  U produceert 400.000 L melk bij een melkprijs van 300€/ton (melkomzet 120.000€)
  U produceert 380.000 L melk bij een melkprijs van 400€/ton (melkomzet 152.000€)

  Ik zou het wel weten (maar ik ben misschien wel lui aangelegd ...)

  Willem SMEENK.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Kleine correctie op vorig bericht; tarwe, KORRELmais en bieten.

 • no-profile-image

  Graats

  @boer knap ver weg: Dan zul je er ook wel geen probleem mee hebben dat je nu al maar vast ernstig ziek wordt. Kun je er immers maar vast aan wennen dat je (net als iedereen) dood gaat.

 • no-profile-image

  tonny

  Het idee dat Lto de melkveehouders vertegenwoordigd is allang achterhaald.Veel boeren zijn lid van deze kwartjesclub omdat de plaatselijke Lto,s veel goed werk verrichten en gezellige avonden organiseren,anders hadden ze het lidmaatschap allang opgezegd.

 • no-profile-image

  G.Derks

  Waar haalt Schenk de arrogantie vanaf om ons als boeren tegen een nog lagere melkprijs te laten werken. De VS gaan de melkprijs subsidieren, van een vrije wereldhandel zal nóóit sprake kunnen zijn. Frankrijk en DLd zijn al tegen quotumverruiming. Nu NL nog! Of willen mannen gewoon alleen maar méér koeien, los van het feit dat je dan een grotere stal moet bouwen, meer mest moet gaan afzetten (lees grond bijhuren, dus nog meer arbeid),met personeel moet gaan werken. En wat blijft er over voor een privéleven: een gestresste boer, een echtgenote die moppert en kinderen die er ook nog ergens bij lopen. Heren laat je niet gek maken. Als je met 80 koeien de kost kunt verdienen, waarom dan inzetten op quotumverruiming met een lager saldo tot gevolg. LTO, wanneer gaan jullie nu eens je leden raadplegen, voordat jullie zogenaamd onze belangen behartigen?????

 • no-profile-image

  gerrit

  Het is beter dan niets maar met een procentje per jaar komt er van een zachte landing niet veel terecht! Overigens wie nog steeds pleit voor behoud van melkquotum begrijpt nog niet veel van de huidige markt!

 • no-profile-image

  W Geverink

  Gerrit . Als de schappen in de Europese winkels vol zijn , en er geen melkproducten van buiten de EU worden aangevoerd is er ondanks quota gewoon teveel gemolken . Voor Brussel heeft het quotum goed gewerkt doordat er geen exportsubsidie nodig was om boter en poederbergen op de wereldmarkt af te zetten . Tegelijkertijd werd er genoeg gemolken dat voor de consument het voedselpaket spotgoedkoop bleef . Het blijft echter interesant om nadat fatale beslissingen zijn gemaakt te kijken wie zijn voeten bij wie onder tafel steekt .

 • no-profile-image

  vooruit denker!!!

  ik snap niet waarom boeren tegen afschaffing van quotum zijn. beter mestafzetkosten die elk jaar weer opnieuw be/verekent worden, dan je langdurig vastleggen door de aankoop van te duur quotum en/of grond. want laten we eerlijk zijn, op dure grond is niks te verdienen. beleggen is dat, je gaat je bedrijf afzwakken. kijk maar naar de intensieve veehouderij, velen gaan vooruit zonder te investeren in dure produktiemiddelen, alleen in grote stallen. deze kant gaat de melkveehouderij ook op, en desnoods voeren we in de toekomst de mest af de grenz over.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  veehoudertje ben het met je eens. Moet alleen niet vergeten dat de gemiddelde bedrijfsgrote van de Nederlandse bedrijven flink achterloopt op de bedrijven in het buitenland die over willen blijven. Hier in Duitsland is een grote opsplitsing van 2 soorten bedrijven. Of het blijven familie bedrijven (onder de 50 koeien) of ze gaan heel snel naar 200 tot 1000 koeien. Het gemiddelde heeft dan wel 42 koeien, maar dat is bij ons in het dorp ook. Maar de 2 grootste bedrijven hebben samen bijna 1000 koeien en groeien verder. De Nederlandse bedrijven kunnen die ontwikkeling niet zo snel maken vanwege de hoge mest of grond prijzen. Bij ons kost de mestafzet alleen maar het uitrijden. En er zijn gebieden waar je er geld bij krijgt. Hier ligt het gevaar voor de Nederlandse Melkveehouderij. Ik ben van mening dat de Nederlandse melkveehouder niet te hard moet groeien. De financieringslasten die worden dan veel te hoog. Wij kunnen ze onder de 10 cent houden en door onze omvang ook nog efficient produceren. Dat lukt in Nederland niet. Als je de kostprijzen in Nederland en Duitsland wil vergelijken moet je ook met gelijke cijfers rekenen. Maar dat gebeurt vaak niet. Als je bijvoorbeeld in Duitsland over voerkosten praat tellen ze de machine kosten ook mee. Bovendien ken ik weinig oude Duitse bedrijven die zwaar gefinancierd zijn. Die hebben de extreem hoge quotem kosten niet gehad. Toch melken ze vlot over de 2.000.000 kg per jaar. Je moet de toekomst voor de Nederlandse melkveehouderij niet te zwart zien. Maar echt goed staat hij er niet voor.

 • no-profile-image

  veehoudertje

  Melkveehouder Duitsland.

  Ik ben het zeker met je eens. Maar gekeken bij nieuwe lidstaten als hongarije/roemenie zie je dat ze de vraag al niet bij kunnen benen. Ze melken het quotum nu al niet vol. Veelal sterk verouderde bedrijven (als er al nog gemolken wordt) die zonder een euro schuld en met veel subsidies nog niet rond kunnen komen voor eenzelfde melkprijs als wij. De arbeidsefficientie daar kunnen wij het hier in Nederland nog mee winnen ten opzichte van het buitenland. Maar om hier echt een mega-bedrijf te worden is niet haalbaar als je niet veel grond hebt.
  De bovengemiddelde (familie)bedrijven (Goede technische resultaten en >1.000.000 liter melk) kunnen de concurrentie aan.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wij kunnen de melkproductie sturen, omdat wij het melkquotum hebben. Waarom zouden wij meer produceren dan de markt aankan! Heel veel verstandige producenten in de wereld weten dat dit onzinnig is, je graaft immers je eigen graf. Op mijn bedrijf hoef ik niet zo nodig meer melk en mest te produceren! Wat je met het ene denkt te winnen, verlies je met het andere. Nu is het imago van de melkveehouderij in Nederland nog goed, maar ik zie dit snel veranderen. In Nederland is de melkproductie, maar vooral de mestproductie per hectare landbouwgrond al heel erg hoog t.o.v. de rest van de wereld. De mestproductie is zelfs zo hoog dat Europa zegt, “waar moet dat naar toe in Nederland met al die mest!”
  Het LTO wil het melkquotum kwijt, gevolg is volgens mij dat straks in de rest van de wereld de melkproductie volop uitgebreid kan worden en in Nederland niet omdat wij met onze milieubelasting al volledig aan het plafond zitten. De maatschappij zal het niet toestaan in Nederland dat er grotere stallen voor vee en varkens komen en daarna de grote mestfabrieken. Dus ik zou zeggen, laat je niet uitbuiten, behoud het melkquotum en gebruik het zoals het bedoeld is, dat is de beste garantie voor een redelijke opbrengst van ons waardevolle product.

 • no-profile-image

  nico wiering

  Nogmaals een oproep aan LTO, quotum inkrimpen met 1 of 2 procent voor de veehouders dan doe je het pas goed. Anders Die voorzitter veehouderij oppakken en vast zetten, idioot.

 • no-profile-image

  gert

  het europese quotum wordt niet volgemolken,toch raken de koelhuizen weer aardig vol met boter en kaas,moeten we dan meer melken? net alsof het quotum volgemolken is,er geen problemen meer zijn

 • no-profile-image

  Boertje

  Zonder quotum gaat het geld ook de landbouw uit, nl naar een paar grootverdieners in de melkhandel cq de privaate aandeelhouders van de verwerkende industrie en detailhandel.

 • no-profile-image

  dirk

  Het word staks heerlijk om voor weinig te werken En wat Schenk betreft een topsalaris bij lto kan de boerderij wel wat minder opbrengen Ben je snel uit de kosten

 • no-profile-image

  Graats

  Quotumkosten zijn op Europese schaal bijna geen argument voor quotum afschaffing. Afzonderlijke lidstaten hebben de bevoegdheid om hier creatieve oplossingen voor te bedenken.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Jan,Ik ben varkensboer en ben de afgelopen jaren hard gegroeid alleen om bij de overblijvers te blijven .Als ik om me heen kijk naar diegenen die alleen maar afgewacht hebben, nou die zijn op een enkeling na allemaal vertrokken .Of je nou boer, tuinder pluimveehouder of melkveevoeder bent om de kostprijs zo laag mogelijk te houden zul je moeten groeien en hoe groter je bent des te makkelijker kan je arbeid inhuren in de piekperiode"s

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Kijk Gert dat bedoel ik nou. Hoe komt het dat koelhuizen weer vol raken? Komt dat door geen afzet, of door geen afzet vanwege (te) hoge prijzen? De marktgroei neemt toe en wij zouden moeten krimpen omdat we anders ons handeltje niet meer kwijt raken voor de gewenste prijs. Dit kan alleen maar betekenen dat markten zijn wegvallen. En dat blijkt ook te kloppen. Afnemers zijn overgestapt op ingredienten uit plantaardige produkten.
  Uit grafieken die dhr. Osinga op een LTO vergadering presenteerde, bleek dat onze Amerikaanse collega's inmiddels een behoorlijk deel van de markt hebben overgenomen doordat de EU hierop niet anticipeert. En het doorzetten van deze ontwikkeling is de grootse bedreiging voor de Europese melkveehouderij op termijn. Krimp in de Europese produktie lijkt me niet het juiste antwoord hierop omdat je in een neerwaartse spiraal terecht komt.

 • no-profile-image

  bezorgde melkveehouder

  @melkveehouder; het klopt dat onze Amerikaanse collega's een sterkere positie op de wereldmarkt hebben verworven. De melkprijs is Amerika is op het moment ook rond de 19 dollarcent...... 1 troost, dat houden ze daar ook niet lang vol, ook de grote bedrijven niet. Volgens Siem Jan komt dat waarschijnlijk omdat ze hun kosten niet goed in de gaten houden......

 • no-profile-image

  positief ingestelde melkveehouder!!!!!

  laat de mestmarkt de melkproduktie maar bepalen!! niet de melkquotering!! De beste boeren blijven altijd wel bestaan!! Leve de vrijheid voor ons na 2014!!!!!!!!

Laad alle reacties (54)

Of registreer je om te kunnen reageren.