Home

Achtergrond

'Saldering oplossing voor ammoniakprobleem'

Saldering moet de ammoniakuitstoot door veehouderijen terugdringen.

Dat betekent dat de groeiende bedrijven (een deel van) de emissieruimte van de stoppers in kunnen nemen. Dat is de kern van de oplossing die minister Gerda Verburg (LNV) aandraagt voor het ammoniakprobleem. Verburg heeft hierover nauw overleg gevoerd met de provincies en gemeenten, maar ook met landbouw- en natuurorganisaties.

Zowel LNV als de Brabantse gedeputeerde Paul Rüpp beklemtonen dat er geen algemene oplossing bestaat voor het ammoniakprobleem; de situatie moet van geval tot geval worden bekeken. Dat neemt niet weg, zegt Rüpp, dat het instrument van saldering zoveel mogelijk juridisch moet worden verankerd.

In samenspraak met de regionale overheden en maatschappelijke organisaties heeft LNV een handreiking opgesteld voor het bevoegd gezag hoe om te gaan met een vergunningaanvraag voor een uitbreidende veehouderij. De handreiking is vandaag gepresenteerd. Provincies en gemeenten kunnen deze gebruiken tot de beheerplannen voor natuurgebieden klaar zijn (sommige al in september 2009, de rest uiterlijk 2013).

Fase twee is volgens minister Verburg dat in de beheerplannen zoveel mogelijk afspraken worden gemaakt rond ammoniak, met als doel om het aantal vergunningaanvragen tot een minimum te beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.