Home

Achtergrond

Productschap Akkerbouw tekent milieuconvenant nu wel

Het Productschap Akkerbouw tekent op 3 december het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren met het ministerie van Landbouw.

Eerder dit jaar wilde het productschap niet tekenen omdat de graanhandel en de akkerbouw bezwaren hadden.

Het convenant is onderdeel van het programma Schoon en Zuinig. Daarin staat hoe de overheid het klimaat wil beschermen. In het convenant staat hoe de land- en tuinbouwsector daar aan kan bijdragen. In juni tekende LTO het convenant. Het Productschap Akkerbouw wilde toen niet.

In het productschap hadden enkele partijen problemen met het convenant, zegt secretaris Matthé Elema. “De graanverwerkende industrie vond dat het convenant te veel gericht was op energie. Terwijl de restproducten uit de graansector worden afgezet naar de voer- en voedingsmiddelenindustrie. Nu is afgesproken dat de graansector de restproducten mag afzetten in de markten met de hoogste toegevoegde waarde.”

Ook de akkerbouwers in het productschap hadden bezwaren tegen het convenant, omdat gewassen onwenselijk waren voor covergisting en omdat er een grote rol was weggelegd voor kunstmestvervangers. Ook die bezwaren zijn weggenomen.

Het productschap vindt dat de overheid er wat tegenover moet zetten. Elema: “De overheid moet het beleid consistent uitvoeren en niet tussentijds veranderen zoals is gebeurd met de bijmengverplichting. Op een zwalkend beleid kan het bedrijfsleven niet investeren. En er komt onderzoek naar de gegevens die het ministerie hanteert over de hoeveelheid biomassa uit de graanverwerking.”

Of registreer je om te kunnen reageren.