Home

Achtergrond

Pilots mestverwerking tot kunstmest aanvragen voor 1 december

De Europese Commissie geeft toestemming om tien pilots te starten voor de verwerking van mest tot kunstmestvervanger. Als deze kunstmestvervanger daadwerkelijk als kunstmest kan en mag worden gebruikt in plaats van als dierlijke mest te blijven tellen, kan het overschot aan dierlijke mest minder worden. Gerda Verburg, minister van LNV, bracht de verkregen toestemming naar buiten mede namens het ministerie van Vrom. Producenten moeten zich al voor 1 december aanmelden.

Van dierlijke mest kan een vloeibaar mineralenconcentraat worden gemaakt: een kunstmestvervanger. Op die manier kan het overschot aan dierlijke mest minder worden én kunnen belangrijke meststoffen worden hergebruikt. Tien pilots daarvoor kunnen nu van start. De ministers van LNV en Vrom kregen daarover bericht van de Europese Commissie. Dit betekent dat tot en met 2010 maximaal tien producenten kunnen meedoen aan een grootschalig onderzoek. In dat onderzoek worden de gevolgen van het gebruik van mineralenconcentraat onderzocht.

Het bericht van de Europese Commissie is belangrijk, omdat op deze manier de verwerkte mest als vervanger voor kunstmest gebruikt kan worden. Op dit moment vallen volgens de EU-regels alle producten waar dierlijke mest inzit of van dierlijke mest zijn gemaakt onder 'dierlijke mest'. Door de dierlijke mest nu zo te verwerken dat er verschillende producten ontstaan, kan een vloeibaar deel als een soort kunstmest worden gebruikt. Het bericht van de Europese Commissie maakt het mogelijk om deze kunstmestvervanger de komende twee jaar in de proef ook als kunstmest te gebruiken en niet - zoals de regels voorschrijven - als dierlijke mest.

In de landbouw wordt naast dierlijke mest ook veel kunstmest gebruikt. In kunstmest zitten ondermeer de mineralen stikstof en fosfaat. Met veel energie wordt in een fabriek 'zuivere' stikstof gemaakt. Het fosfaat wordt als delfstof uit het buitenland gehaald. Het kost veel energie om kunstmest te maken en de fosfaatmijnen raken uitgeput. Mocht de pilot slagen, dan wordt het mogelijk om mineralen te hergebruiken.

Minister Verburg is op zoek naar tien ondernemers die mest willen verwerken tot mineralenconcentraat. Vanaf 1 januari kunnen deze ondernemers aan de slag. De mestverwerking kan op verschillende manieren, maar de laatste stap moet de zogenaamde 'omgekeerde osmose' zijn. Daarin wordt op industriële wijze bruikbare ingrediënten zoals stikstof en kalium, gescheiden uit de resten mest.

Er bestaat op dit moment al een dergelijke installatie. Eerst wordt de mest vergist, dat gas oplevert voor de productie van elektriciteit. Het restant van de mest wordt weer verder verwerkt. Het eindproduct is een vloeistof waarin vooral stikstof en kalium zit en vrijwel geen andere stoffen. Stikstof en kalium zijn belangrijke voedingstoffen voor planten. Zodoende kan deze vloeistof als kunstmestvervanger worden gebruikt.

De inschrijving voor de ondernemers is gestart. Het ministerie gaat ervan uit dat deze ondernemers innovatief zijn, zo staat het in het persbericht. Gezien de gestelde termijnen is het belangrijker dat de ondernemer al over een dergelijke installatie beschikt. Op het digitale LNV-Loket komt verdere informatie te staan.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘verwerken mest’

Meer informatie LNV, kamerbrief 17 november 2008: Start pilots inzake kunstmestvervangers

Meer informatie Het LNV-Loket: Mest en mestverwerking

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.