Home

Achtergrond

'PVV kan belangen blijven behartigen'

Er blijft een behoefte bestaan om de collectieve belangen van de vee en vleessector te laten behartigen door het Productschap Vee en Vlees.

Die conclusie trekt oud Rabo topman Sjors Kruiper in zijn eindadvies over de bestuurlijke problemen bij het PVV. Het volledige eindadvies is openbaar geworden na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur door het Agrarisch Dagblad, Boerderij en enkele andere media.

Kruiper stelt dat er sprake was van een babylonische spraakverwarring over de belangenbehartiging. Hij adviseert om de horizontale belangen (belangen van één schakel uit de productieketen, bijvoorbeeld de handel, of de primaire varkenshouderij) niet meer door het PVV te laten doen. De verticale belangenbehartiging (belangen van de hele productiekolom) kan wel bij het PVV blijven. Er blijft echter een goede afstemming van de schakels in de kolom noodzakelijk. Kruiper adviseert verder om van geval tot geval af te spreken hoe en wie naar buiten treedt.

Lees ook: PVV zoekt zwaargewicht met natuurlijk gezag en Verdwenen bestuurders verziekten sfeer in PVV

Of registreer je om te kunnen reageren.