Home

Achtergrond

PT voldoende representatief

De representativiteit van het Productschap Tuinbouw (PT) is voldoende.

Dat is het oordeel van de Sociaal-Economische Raad naar aanleiding van een vierjaarlijks onderzoek naar de representativiteit van het PT.

Het draagvlak, zoals verenigd in de dragende organisaties, voldoet aan de criteria, constateert de SER. Ook het organisatorische draagvlak van vijf van de zes commissies voeldoet aan de voorwaarden. Alleen bij de geleding handel in boomkwekerijproducten wordt niet aan de criteria voldaan.

Het onderzoek van de SER vond plaats aan de hand van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen. Na de instelling van het PT per 31 december 2003 zijn inmiddels vier jaar verstreken, zodat een nieuwe beoordeling van het organisatorisch draagvlak diende plaats te vinden.

De Toezichtskamer, het orgaan van de SER, dat representativiteit beoordeelt hanteert kwantitatieve criteria, die samen het beoordelingskader vormen. Zo wordt aan de ondernemerskant gekeken naar sociaal-economische grootte van de leden die bij het productschap zijn aangesloten. Daarbij kijkt de Toezichtkamer onder andere naar het aantal ondernemers, de omzet van de ondernemingen en het totaal aantal personen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.