Home

Achtergrond

Noord-Brabant verleent 22 veebedrijven vergunning

Provincie Noord-Brabant heeft besloten de uitbreiding van 22 veebedrijven te bekrachtigen. Er waren bezwaren tegen deze uitbereidingen, maar de provincie oordeelde dat de bewaarmakers niet ontvankelijk zijn, omdat zij geen direct belang in het betreffende gebied hebben. Hiermee neemt de provincie de aanbeveling over uit het rapport van de commissie-Trojan om de rechtstoegang in bepaalde gevallen te beperken.

Minister Gerda Verburg beantwoordde vragen van de vaste Kamercommissie voor LNV over de gevolgen van de beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de vergunningverlening in verband met het toetsingskader ammoniak. De provincie Noord-Brabant is in dit geval het bevoegde gezag en beslist zelfstandig of vergunningen kunnen worden bekrachtigd.

In juni 2008 verscheen het rapport ‘Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000’ van de commissie-Trojan. Deze commissie moest oplossingen bedenken voor de impasse bij de vergunningverlening voor veehouderijbedrijven rondom Natura 2000-gebieden. In het rapport staat onder meer de aanbeveling om de rechtstoegang in bepaalde gevallen te beperken. De provincie Noord-Brabant handelt conform deze aanbeveling. Eind november/begin december stuurt de minister de Tweede Kamer een reactie op het rapport van de commissie-Trojan over de aanbeveling van de taskforce de rechtstoegang te beperken.

Lees ook Nut handreiking vergunningverlening is onduidelijk

Meer informatie LNV, 7 november 2008: Kamervragen over het toetsingskader ammoniak

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.