Home

Achtergrond

Nedap verwacht lagere omzet

De Nederlandse apparatenfabrikant Nedap verwacht een iets lagere omzet over 2008. De winstmarges blijven volgens verwachting gelijk.

Nedap voorziet dat de winst over 2008 na belastingen uitkomt op ruim 9 procent van de opbrengsten. De invloed van de huidige wereldwijde kredietcrisis op de opbrengsten is per klantgroep verschillend. Vooral de groepen waar een groot deel van de omzet bestaat uit toelevering ondervinden direct merkbare hinder.

De Agri-groep; automatisering, beheer- en informatiesys­temen voor de melkvee- en varkenshouderij, laat een flinke stijging van de opbrengsten zien. Zij profiteert mede dankzij nieuwe producten als het Velos automatiseringssysteem, een managementsysteem voor de varkens- en melkveehouderij, en de Lactivator, een activiteitsmeter voor koeien, van de goede gang van zaken in met name de melkveehouderij.

De bekendmaking van de verwachtte lagere omzet is de voorloper van het jaarverslag. Concrete cijfers zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is er bij de Agri-groep een voortgang van de trend te zien die al in het halfjaarrapport werd opgemerkt. Met name onderdelen voor melkrobots verkochten volgens de Gelderse onderneming goed. Nedap maakte 6 miljoen euro winst met de agri-tak.

Hoe de kredietcrisis de komende tijd doorwerkt op de opbrengsten en het resultaat, is volgens Nedap niet te voorspellen. Zo is onder meer de kredietverzekeraar van Nedap zeer kritisch bij het beoordelen van limieten. Nedap gaat er echter van uit dat de agri-tak het goed blijft doen, omdat de landbouw een solide markt is.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.