Home

Achtergrond 12 reacties

Milieuprobleem melkveesector vanaf 2013

De melkveehouderij in Nederland loopt na de verwachte afschaffing van de melkquotering in 2013 tegen een reeks milieuproblemen aan.

Die zijn alleen te beheersen met duidelijke begrenzingen. Dit concludeert het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in een analyse van de verwachte milieu-effecten bij het einde van de melkquotering. Het CLM gaat voor haar analyse uit van een rapport van het LEI. Daarin wordt de verwachting uitgesproken dat de melkproductie na het einde van de quotering in 2014/2015 met 8 procent zal zijn gegroeid ten opzichte van 2007/2008. Tegen 2020 zal de productie waarschijnlijk met 20 procent zijn gegroeid.

Voor het nitraatbeleid komt de veehouderij bij 8 procent groei van de productie nog goed uit. Voorwaarde is wel dat de huidige derogatie voor de melkveehouderij blijft gehandhaafd. Bij verdere groei van de productie met 20 procent tegen 2020 is de stikstof-gebruiksruimte onvoldoende.

Voor fosfaat loopt de melkveehouderij sowieso tegen haar grenzen aan, behalve als de fosfaataanvoer stevig kan worden teruggebracht en op grote schaal mestverwerking en hergebruik van fosfaat kan plaatsvinden. Voor ammoniak geldt dat in alle gevallen te veel depositie zal plaatsvinden op 70 procent van de natuur in Nederland. Een verbod op de sleepvoetmachine, een ureumgetal van gemiddeld 20 procent en volledig emissie-arme stallen kunnen de schade nog iets beperken, maar niet genoeg.

Voor de uitstoot van broeikasgassen loopt de melkveehouderij eveneens tegen haar grenzen aan wanneer de productie met meer dan 10 procent groeit. Tot slot is het de verwachting dat ook de emissie van fijnstof toe zal gaan nemen. Voor de overheid is het de keuze om de gevreesde milieu-effecten van de hogere melkproductie te beheersen via maatregelen op bedrijfsniveau of via landelijke plafonds, aldus het CLM.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  down under

  @ melkveehouder 09:58 , In de varkenshouderij werd en wordt nog steeds getwijfeld aan het hele NH3 beleid maar wij zijn niet in staat gebleken de beleidsmakers in Den Haag van voortschrijdend inzicht te voorzien. Ik steun jouw echter van harte in je houding jegens dit dossier en wens je veel geluk om ze in Den Haag op een ander spoor te krijgen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik heb in het verleden wel eens meer van dit soort doemsenario's gelezen, maar uiteindelijk valt het allemaal wel mee. De sombere voorspellingen voor de verre toekomst komen bijna nooit uit. Nieuwe technieken en innovatieve ontwikkelingen hebben altijd voor oplossingen gezorgd en ik zou niet weten waarom dit nu niet zo zou zijn en daarbij komt dat voorspellingen bijna nooit uitkomen, hoe geleerd de onderzoekers ook zijn.

  Overigens vraag ik me af of er in 2020 wel meer melk geproduceerd wordt als je na gaat hoeveel vergrijzing er in de landbouw is . Ik denk dat we er een hele dobber aan zullen hebben om op hetzelfde niveau te blijven

 • no-profile-image

  G. Fransen

  Wat betreft ammoniak is inmiddels gebleken dat er helemaal geen aanleiding is om ammoniak te reduceren in de Peel, want 'herstellend hoogveen' wat daar als enigste habitattype kwalificeert is in een goede staat van instandhouding. ZLTO gaat dus buiten de wetgeving om een ammoniakreductieplan maken, terwijl dat helemaal niet nodig is voor Natura 2000/Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor de NEC- richtlijn hoeft dit ook niet, want daar voldoen we in NL als landbouw al aan. Door dit nieuwe initiatief van ZLTO zal dus een polder-convenant ontstaan op basis van onjuiste argumenten. En dat terwijl de minister aan zet is om eerst de Natuurbeschermingswet aan te passen, want dié heeft in NL voor de problemen gezorgd en het is niet correct om daar bedrijven voor op te laten draaien d.m.v. ammoniakreductie, zoals ZLTO van plan is. Dus ZLTO we houden het in de gaten!!!!

 • no-profile-image

  positief ingestelde melkveehouder..

  Voor elk probleem is een oplossing, ook na 2014.

 • no-profile-image

  Jan

  Milieuproblemen moet je mondiaal bekijken. Er vanuitgaande dat de Nederlandse melkveehouder ook ten aanzien van broeikasgassen erg efficient produceert is de groei van de Nederlandse melkproductie een zegen voor het milieu. Elk liter melk die in Nederland extra geproduceerd levert bijv. 1 kg extra broeikasgas. Maar deze extra liter Nederlandse melk zorgt er ook voor dat er in bijv. Afrika of Zuid-amerika een kg minder melk wordt geproduceerd wat 1,5 kg broeikasgassen bespaard. Elke kg Ned. melk extra verminderd dus de hoeveelheid broeikasgassen!!!!!!

 • no-profile-image

  boer

  Melkveehouder, je heb helemaal gelijk en sluit me dan ook helemaal aan bij down under. Als jullie het voor elkaar krijgen (denk het niet want wie zal dat moeten doen ?? Lto ??? haha) dan gaan wij de claim voor het WEL realiseren van onze doelen neerleggen bij de overheid en bedanken jullie hiervoor.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Cees. Zou het niet verstandiger zijn eens eerst te kijken wát ammoniak nou precies voor schadelijke effecten heeft. En óf deze effecten anders zijn dan de NOx uitstoot door het verkeer. Er wordt namelijk in beide gevallen salpeterzuur gevormd
  Wat is bedoel te zeggen is; laat ons eerst eens een (aangepraat) probleem analyseren voordat we aan symptoombestrijding gaan doen wat alle sectoren onnodig veel geld kost.
  Ik hoef jou als boer niet uit te leggen dat de overheden de afgelopen jaren (bewust) meer problemen heeft gecreërt dan constructief meegedacht aan een oplossing. Dan gaat op enig moment een lampje branden, in die zin of er daadwerkelijk een probleem is of wordt aangepraat. En met het artikel van gisteren waarin staat beschreven dat de ambtenaren van LNV "tegenhangen" in het ammoniakverhaal wordt dit alleen maar bevestigd.

 • no-profile-image

  boer

  Die oplossingen zijn er al Positieve ! Die hebben de intensieve veehouders al voor jullie geregeld door veel geld te stoppen in onderzoek en innovatie. De melkveehouderij kan gemakkelijk aanpassingen doen aan de NH3 uitstoot zoals dichte vloer met mestschuif en dichte mestkelder, mest koelen met lammelen, schuine putplaten, luchtwassers, verkleinen mestoppervlakte enz. Het word eens tijd dat de melkveehouderij haar verantwoordelijkheid neemt en ook een stevige bijdrage gaat leveren aan de NH3 reductie in plaats van alleen de intensieve veehouderij hier voor te laten opdraaien. Meer dan 60% van de landbouwuitstoot komt immers van deze sector dus....aan de gang jullie !!!!

 • no-profile-image

  boer

  De melkveesector moet gewoon aanpassingen doen tegen NH3 uitstoot, net als de intensieve veehouderij EN er moet een nationaal mineralenqoutum komen, zodat er nooit meer mest bijkomt. Dan pas heeft de totale landbouw de zaken goed op orde.

 • no-profile-image

  a. van de Goor

  Weer een extra reden om geen quotering af te schaffen.De VS gaan de melkprijs subsidieren, van een vrije wereldhandel zal nóóit sprake kunnen zijn. Frankrijk en DLd zijn al tegen quotumverruiming. Nu NL nog! Of willen mannen gewoon alleen maar méér koeien, los van het feit dat je dan een grotere stal moet bouwen, meer mest moet gaan afzetten (lees grond bijhuren, dus nog meer arbeid),met personeel moet gaan werken. En wat blijft er over voor een privéleven: een gestresste boer, een echtgenote die moppert en kinderen die er ook nog ergens bij lopen. Heren laat je niet gek maken. Als je met 80 koeien de kost kunt verdienen, waarom dan inzetten op quotumverruiming of afschaffen van het quotum met een lager saldo tot gevolg. LTO, wanneer gaan jullie nu eens echt je leden raadplegen, voordat jullie zogenaamd onze belangen behartigen????? Waarom niet een schriftelijke stemming (en dan niet pseudo- anoniem)

 • no-profile-image

  Marcel

  Nou, dat word dus verplicht alle runderen opstallen, want dat willen deze onderzoekers toch?? Knap dat je zoveel geld kunt vragen voor zo'n rapport.(of anders gezegd: dat de overheid voor dit rapport met gewenste conclusies zoveel wil betalen!) Ik slaap er in iedergeval niet slechter door.

 • no-profile-image

  joao

  Wat een gezeur allemaal, je zou als nederlandse melkveehouder voor minder er mee ophouden.
  Hier in Brazilie hebben we hier geen problemen mee en beetje bij beetje nemen we de wereldmarkt in, zoals nu al het geval is voor het kippenvlees. Melkprodukten en rundsvlees, maar ook varkensvlees volgen. we hebben hier grond, water en goed weer.
  Wij hebben hier ook onze problemen, maar deze zijn eerder van praktische aard, dan een gezeur over uitstoot van allerhande stoffen...
  Jammer genoeg wordt de boer steeds meer in een slecht daglicht gezet, terwijl hij eigenlijk voor iedereen het essentiele eten produceert.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.