Home

Achtergrond

Middelenchaos in Europa

Als ik praat met boeren, begrijpen zij mij meteen. Dat zegt de Duitse Europarlementariër Hiltrud Breyer, wier voorstel voor een strengere toelating van gewasbeschermingsmiddelen een stapje dichter bij aanname is gekomen.

De Groene Breyer zal daarbij mensen met de achternaam De Boer op het oog hebben, want het lijkt onmogelijk dat ook maar één agrariër in Europa enthousiast wordt van haar ideeën. Volgens diverse onderzoeken leidt haar plan tot een kaalslag. Dat komt omdat zij uitgaat van de giftigheid van de werkzame stof, en niet van de risico’s bij gebruik.

De milieucommissie van het EU-parlement heeft het door de Europese ministers afgezwakte voorstel van Breyer weer in een scherpere variant aangenomen. Het is de zoveelste stap in een heen-en-weer-discussie, die nog lang niet gedaan is. De milieucommissie moet nu een compromis proberen te bereiken met de Europese Commissie en EU-voorzitter Frankrijk, waarna het parlement daar over gaat stemmen. Vervolgens zijn de landbouwministers weer aan de beurt.

De uitkomst is dus vaag - ook in dat opzicht is het wonderlijk dat boeren Breyer meteen zouden begrijpen. Uit landbouwkundig oogpunt is het te hopen dat nog water bij de wijn wordt gedaan, want de huidige voorstellen zijn ernstig. Misschien niet zo desastreus als eerder werd voorgespiegeld, maar nog altijd rampzalig voor een reeks teelten.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.