Home

Achtergrond 210 x bekeken

LTO en NBHV willen oplossing afzet slachtvee

LTO Nederland en de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) pleiten voor een snelle totstandkoming van een regeling voor afzet van slachtvee naar België en Frankrijk.

Sinds maandagavond is de export van slachtvee nagenoeg onmogelijk, gezien het insluitingsgebied voor blauwtong serotype 6 verder is vergroot.

Frankrijk en België zou gevraagd moeten worden om slachthuizen aan te wijzen, zodat dieren uit Nederland onder een door de Europese Unie goedgekeurd protocol toch afgezet kunnen worden. Vooral in België is momenteel veel vraag naar schapen in verband met het Islamitische offerfeest begin december.

"De blauwdruk van een regeling die in 2006 met Frankrijk werd getroffen ligt er al", zegt Klaas Johan Osinga, beleidsmedewerker bij LTO. De regeling die toen werd getroffen hield het gebruik van insecticiden, vervoer met gesloten wagens en slacht binnen 24 uur na aankomst in.

"Rondom blauwtong type 6 zijn echter nog veel vragen", vertelt Osinga. "We moeten de verwachtingen niet te hoog opschroeven. Het ministerie onderhandelt momenteel over een eventuele regeling."

Andries Kingma, vice-voorzitter van de NBHV is hoopvol. "Ik verwacht dat er goede afspraken gemaakt kunnen worden met België." Momenteel houden veel veehouders hun vee vast. De marktprijzen zijn de afgelopen dagen enorm gedaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.