Home

Achtergrond 228 x bekeken

LNV publiceert over Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

Het Platttelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 voor Nederland (POP2) bevat de plannen en mogelijkheden om €2 miljard te besteden aan de verbetering van het platteland in Nederland tussen 2007 en 2013. Ongeveer een kwart komt van de Europese Unie, een kwart van gemeenten en provincies, een kwart van aanvullende overheidsfinanciering en een kwart van het bedrijfsleven. Het ministerie publiceerde in oktober 2008 de rapporten met bijlagen over achtergronden en details.

De EU schrijft voor dat elke lidstaat een ontwikkelingsprogramma voor het platteland moet hebben. Hiermee kan de overheid niet alleen projecten op het platteland uitvoeren zonder beticht te worden van ongeoorloofde staatssteun door de EU, maar krijgt het hiervan zelfs bijna een kwart gefinancierd. In Nederland stelde het Projectteam POP 2 het programma op na raadpleging van maatschappelijke organisaties, belangengroepen, waterschappen en gemeenten. In 2007 volgde goedkeuring door de Europese Commissie en het Europese Parlement.

POP 2 onderscheidt in de doelstellingen vier assen:

  • as 1. het versterken van de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector;
  • as 2. het verbeteren van het milieu en de natuur;
  • as 3. het verbeteren van de leefbaarheid van het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie;
  • as 4. leaderaanpak (plattelandsontwikkeling door lokale actiegroepen).
Nederland kiest met het POP2 voor plattelandsontwikkeling in brede zin. Van de EU ontvangt Nederland hiervoor €486 miljoen in een periode van zeven jaar. Rijk en provincies dragen samen nog eens datzelfde bedrag bij. Ruim €600 miljoen bestaat uit aanvullende nationale overheidsfinanciering die in het kader van het programma ook als staatssteun is goedgekeurd. Verwacht wordt dat het programma een bedrag van€400 tot €600 miljoen aan particuliere investeringen genereert. In totaal gaat het de komende 7 jaar dus om ongeveer €2 miljard.

Met dit geld streeft Nederland naar een goed evenwicht tussen de kwaliteit van natuur en landschap enerzijds, en het gebruik daarvan voor land- en bosbouw, wonen, recreatie en persoonlijk welbevinden anderzijds. Kortom: een mooier, vitaler en leefbaarder platteland. Het POP2 geldt voor het gehele Nederlandse grondgebied. De maatregelen onder as 1 lopen mee met de Regeling LNV-subsidies van het ministerie van LNV. De meeste maatregelen onder de assen 2, 3 3 en 4 zijn gebiedsgericht. De provincies voeren deze uit.

De verschillende publicaties over POP2 zijn dermate veelomvattend dat de kortste samenvatting van LNV nog altijd 40 pagina’s omvat, te vinden in de publicatie ‘Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-’13’ voor Nederland (POP2). Hierin geeft hoofdstuk 2 een analyse van sterke en zwakke kanten van het Nederlandse platteland met bedreigingen en kansen. Hoofdstuk 3 beschrijft de rechtvaardiging van de gekozen prioriteiten. Hoofdstuk 4 gaat verder in op de vier zogenoemde assen en welke maatregelen daar onder vallen. Wie het volledige programma wil doornemen vindt op de site van LNV ook de downloads ‘Nederlands Plattelands Strategie 2007-’13’, ‘POP2 Bijlagen’ en ‘POP2 subbijlagen bij as 2’. De samenvatting verwijst voor de kaders van het Europese plattelandsbeleid naar Plattelandsverordening (EG) nr. 1698/2005.

Lees ook €2 miljard voor Nederlands platteland

Meer informatie LNV, oktober 2008: pagina met publicaties, waaronder de POP 2 rapporten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.