Home

Achtergrond 302 x bekeken

LNV komt met tegemoetkoming sneeuwschade

Nu er een verzekering is opgezet voor schade door sneeuwdruk, wil Gerda Verburg van LNV de schade door sneeuwdruk in de nacht van 25 op 26 november 2005 voor een deel vergoeden. Eerder was de Tweede Kamer toegezegd dat de boomkwekerijsector tegemoet zou worden gekomen als deze een verzekering hiervoor zou opzetten. De Europese Commissie moet de regeling nog toetsen.

De verzekering voor door sneeuwdruk geleden schade moet vergelijkbaar zijn met de verzekering voor bovenmatige regenval en ondernemers moeten zich daadwerkelijk verzekeren. Dit is intussen het geval, zodat de minister nu dus verder kan werken aan de toezegging. Ze meldde een steunregeling aan bij de Europese Commissie, die toetst of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Bij akkoord treedt de regeling in werking op 25 november 2008. De openstelling is dan van 1 juli 2009 tot en met 31 juli 2009.

De tegemoetkomingsregeling gaat uit van door schade-experts opgestelde taxatierapporten en kent een eigen risico van 30% van de gemiddelde opbrengst per gewas. De regeling stelt als eis dat de ondernemer zich voor minimaal vijf jaar aaneengesloten verzekert tegen het sneeuwdrukrisico. Het plafond van de regeling is €3,5 miljoen. Als het totaal aan schadeclaims dit bedrag te boven gaat, worden de claims evenredig gekort.

De minister blijft zich naast deze tegemoetkoming inzetten voor het tot stand komen van een brede weersverzekering.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘weersverzekering’

Meer informatie LNV, 12 november 2008: Tegemoetkoming sneeuwdrukschade boomkwekerij

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.