Home

Achtergrond

LNV: change

Het ministerie van LNV grijpt de door het kabinet opgelegde bezuiniging aan om de eigen organisatie flink op te schudden.

De tien bestaande directies worden ingewisseld voor negen (deels) nieuwe. Met de reorganisatie zegt het ministerie beter te willen inspelen op de vragen die in de maatschappij leven.

Het moment voor de reorganisatie is logisch, evenals het nagestreefde doel. Of de nieuwe ambtelijke organisatie daadwerkelijk in staat is om beter naar de samenleving te luisteren, moet blijken. Er gaat trouwens de opmerkelijke erkenning achter schuil dat het ministerie van zichzelf vindt dat het nu te weinig naar de samenleving luistert - zonder overigens aan te geven waar het precies tekortschiet.

De gewenste flexibele organisatie heeft ook een risico: doordat LNV-personeel vaker gaat rouleren dreigt kennis en continuïteit verloren te gaan. Dat is een serieus gevaar, dat door sommigen ook bij het huidige ministerie al wordt ervaren. De ingangsdatum van 1 januari 2009 die de ambtelijke top nastreeft lijkt bovendien wel heel erg snel.

Eenzelfde voortvarendheid legt minister Gerda Verburg aan de dag bij de voorgenomen fusie tussen VWA, AID en PD, die deel uitmaakt van de reorganisatie. De Kamer vreest terecht dat deze dadendrang ten koste kan gaan van de effectiviteit van de nieuwe inspectiedienst. Daarover heeft Verburg nog wel wat uit te leggen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.